Vzdělávání

Obraz světa a vnímání doby dnes modelují moderní audiovizuální média. Jak vlastně dnes poznáváme svět a pomocí jakých nástrojů? Pojďme se podívat na současné problémy a jejich mediální povahu optikou jedinečných autorských dokumentárních filmů.

   NE/BEZPEČÍ VE SVĚTĚ MÉDIÍ      

     Nově jsme pro vás připravili cyklus čtyř navazujících lekcí zacílený na každodenní nástrahy nových médií.                                                                

    KRAJINOU ZVUKU

      Novinka! Cyklus provede žáky „krajinou zvuku“ v jeho různých podobách! Doporučujeme:)

 

 

KOMPLETNÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

Zde naleznete kompletní nabídku vzdělávacích kurzů Centra dokumentárního filmu v Jihlavě. Na levé straně si můžete vybrat z tematicky zaměřených cyklů, které se danému problému věnují podrobně a strukturovaně. Vpravo jsou umístěny jednorázové lekce obecnější povahy, které se zaměřují na vztahy dokumentárního filmu s jinými žánry či oblastmi lidského konání. Na výběr je k dispozici několik úrovní kurzů podle náročnosti.

 

 

 

 


 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Jaká je koncepce lekcí/cyklů?

Lekce/cykly jsou koncipovány jako přednášky nebo moderované rozhovory se zajímavými profesionály a odborníky na danou tematiku. Přednášku či rozhovor doplňují projekce filmů nebo řada ilustračních filmových ukázek. K hostům vybíráme filmy tak, abychom vždy uvedli snímek, který je s nimi bezprostředně spojen. Často se tak můžete setkat se samotnými autory filmů a prodiskutovat jejich snímek bezprostředně po jeho zhlédnutí.

Jaké je zaměření lekcí/cyklů?

CDF nabízí široké spektrum cyklů a lekcí, které se orientují primárně na posilování filmové, mediální a audiovizuální gramotnosti. Primárním cílem je posílit kritický přístup mladé generace k mediálnímu obsahu dnešního světa tak, aby byla schopna analyticky zhodnocovat informace v souvislosti s estetickými hodnotami a zaujímat vlastní argumentačně podpořené stanovisko. Pro tento účel využíváme v řadě lekcí a cyklů jedinečného potenciálu dokumentárního filmu, který nabízí úhel pohledu na současná témata a zároveň dokáže dobře ilustrovat základní principy filmového umění a audiovizuální kultury.

                                                                                             nahoru

Kde se lekce konají?

Standardně lekce probíhají v kinosále Edison v kině Dukla v Jihlavě (Jana Masaryka 20). Studenti a návštěvníci centra tak mohou zkoumat filmovou kulturu přímo v prostoru, pro který je vytvářena, což umožňuje promítat filmy v plnohodnotné kvalitě.

Kdy se lekce realizují?

Harmonogramy cyklů a jednotlivých lekcí připravujeme podle poptávky školních tříd a časových možností jednotlivých středních škol. Na poptávku dokážeme pružně reagovat v průběhu celého roku. V závislosti na domluveném harmonogramu se snažíme lekce v daný den alespoň ještě jednou zopakovat, abychom využili přítomnosti hosta a dostupnosti filmu a nabídli prostor také ostatním zájemcům. Všechny vzdělávací akce naleznete v programu událostí, který se zobrazuje na titulní straně webu www.c-d-f.cz. (archiv událostí)

                                                                                             nahoru

Kolik času zabere jedna lekce?

Rádi se přizpůsobíme vašim představám. Minimálně však 90 minut. Pokud je přednáška spojena s projekcí filmu a diskuzí s hostem, pak doporučujeme, abyste si na jednotlivé lekce vyhradili alespoň 150 minut.

Jaká je kapacita osob na jednu lekci?

Kinosál Edison má 60 míst. Tuto kapacitu nabízíme pro jednu lekci. Pokud je ještě volné místo, nabízíme účast také seniorům a široké veřejnosti.

Kde se dozvím, jaké kurzy se v nejbližší době konají a zda se jich mohu zúčastnit?

Sledujte naše stránky, kde se veškeré naplánované události zobrazují na titulní straně v programu událostí (archiv událostí). Zde naleznete všechny termíny. Jednotlivé události lze rozkliknout a dozvědět se o nich více v tzv. detailu události. Na konci stránky konkrétní události naleznete informace o volných místech a rovnou si můžete požadovaný čas zarezervovat prostřednictvím jednoduchého formuláře.

                                                                                             nahoru

Jak lze navštívit kurz, který není vypsán v programu událostí?

Jsou dvě cesty, jak se můžete zúčastnit nevypsaného kurzu. Tou první je, že nám napíšete na vzdelavani@c-d-f.cz a domluvíme se na jeho realizaci podle vašich časových možností. Druhou cestou je, že vyčkáte do doby, než bude opět kurz vypsán.

Jak domluvit realizaci cyklu/lekce?

Jednoduše nám své požadavky napište na vzdelavani@c-d-f.cz. Email prosím doplňte o klíčové informace:

  • název cyklu /lekce,
  • termíny a časy v nichž byste chtěli cyklus navštěvovat (ty potřebujeme vědět, abychom mohli domluvit hosty a filmy),
  • předběžnou kapacitu – kolik lidí bude cyklus navštěvovat,
  • veškeré další požadavky, které bychom při plánování měli zohlednit.

                                                                                             nahoru

Jaký je minimální počet osob pro realizaci cyklů/lekcí?

Veškeré vzdělávací akce realizujeme od počtu 12 osob. Nemusíte být tedy zaštítěni školou, stačí sehnat požadovaný počet spolehlivých lidí, kteří budou setkání rádi navštěvovat, a můžete si kurz objednat.

Co dělat, pakliže není v nabídce žádný tematický kurz, který by odpovídal mým představám?

Inspirujte nás. Rádi připravíme kurz dle vašich požadavků a přání. Jen je třeba počítat s delší dobou na přípravu kurzu a všech materiálů. Napište nám proto co nejdříve.

Platí se na lekce vstupné?

Ano. Vybíráme symbolické vstupné ve výši:

  • Studenti: 35 Kč
  • Senioři: 40 Kč
  • Veřejnost: 50 Kč

    Každá osoba, která v daný týden v CDF navštíví více lekcí různých cyklů, zaplatí vstupné pouze na jednu lekci, ostatní má zdarma.

                                                                                             nahoru

POZNÁVÁNÍ NEJEN DOKUMENTÁRNÍM FILMEM

Centrum dokumentárního filmu připravuje pro různé věkové skupiny série tematicky propojených přednášek a projekcí. Cílem vzdělávacích cyklů je využít unikátní povahy autorského dokumentárního filmu a filmu obecně k problematizování klíčových historických i ryze současných témat, a tím rozvíjet kritické myšlení, prohlubovat znalosti a poskytnout lepší orientaci v dnešní době prostoupené audiovizuálními médii.

Živé diskuze s respektovanými odborníky a profesionály – od filmařů po teoretiky a pedagogy – nabízejí prostor ke zvážení různých hledisek a k vytvoření vlastního názoru na daný problém. Projekce významných světových i tuzemských filmů završí diskuzní prostor a prohloubí tak vaši orientaci nejen v oblasti mediálních trendů či stylů a žánrů současné dokumentaristiky a filmového umění, ale také v problémech dnešního světa.

K vybraným cyklům a kurzům doporučujeme balík sestavený z filmů a knih (například ZDE), na které se snažíme návštěvníky navést v případě hlubšího zájmu o dané téma. Filmy a knihy jsou dostupné v CDF a můžete jim věnovat čas kdykoli během doby kdy máme v CDF otevřeno.

 


 

Dětský program 22. MFDF Ji.hlava

Ji.hlava dětem 2020

Ji.hlava dětem je festivalem pro nejmladší návštěvníky MFDF Ji.hlava s vytříbenou nabídkou vzdělávacích, zábavných a kreativních aktivit, které mohou navštívit děti samy nebo v doprovodu rodičů. Pro děti od 3 do 14 let je připraven bohatý a pestrý online program výtvarných dílen pro nejmenší, workshopů pro starší, divadel a filmových projekcí. Info naleznete ZDE.

 

Hledáme porotce z řad studentů na 24. MFDF Ji.hlava!

Stejně jako minulý i předminulý rok, tak i letos Centrum dokumentárního filmu hledá studenty středních a vysokých škol, kteří zasednou v porotách na 24. MFDF Ji.hlava (27. října – 1. listopadu 2020). Přihlášky přijímáme do neděle 27. září do půlnoci.  Více informací ZDE.

 

HRANICE FILMU

Centrum dokumentárního filmu spolupořádá workshop Hranice filmu. Páté pokračování se uskutečnilo ve dnech 12. až 13. května 2018 v Praze v kinosále FAMU. Letos na téma FILMOVÝ OBRAZ - NOVÉ MOŽNOSTI.

Jak se odráží filmový obraz ve virtuální realitě? Co nám filmový obraz může říct o dnešní společnosti? Jak mění vnímání obrazu triková postprodukce? Co inspiruje filmové střihače, režiséry či kameramany v jejich přístupu k obrazu? Zakroužkujte si ve svém diáři druhý květnový víkend! 

O různých aspektech filmového obrazu účastníci mohli diskutovat třeba s mistrem filmového triku Borisem Masníkem, dokumentaristou Vítem Klusákem, dramatikem Davidem Jařabem nebo teoretičkou vizuální kultury a obrazu Andreou Průchovou a dalšími.


Archiv dalších realizovaných událostí si můžete prohlédnout zde.Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
                                     

 

 Dále spolupracujeme s: