VYBRAT FILM POHLEDEM

Videotéka

„Když se člověk neumí vyjádřit zcela přesně a moudře, přirozeně se zaměřuje na hledání lidí, kteří toho schopni jsou. Moje myšlenky jsou vlastně myšlenky nad cizími myšlenkami. Doufám, že se takto doberu k plnějšímu závěru, než jakého bych byl schopen sám.“

Karel Vachek

Videotéka Centra dokumentárního filmu

 

Videotéka CDF nyní sestává z téměř sedmnácti set filmů. Jejím základem jsou filmy představené na MFDF Ji.hlava od roku 2009 do současnosti. Naleznete zde jak české filmy, tak i řadu snímků zahraničních, včetně řady experimentálních filmů. Filmovou kolekci neustále rozšiřujeme, a tak pravidelně přibývají filmy ze starších ročníků festivalu, ale i další významné filmy, na kterých lze demonstrovat různé stavební prvky filmu – zvuk, střih, styly, žánry a podobně.

Katalog filmů lze prohlížet online, jednotlivé filmy můžete zhlédnout pouze na videostanicích v Jihlavském Centru dokumentárního filmu.

Ve videotéce můžete vyhledávat dvěma způsoby: zadáním hledaného výrazu do vyhledávací lišty v pravém horním rohu stránky, nebo můžete vyhledat film listováním v rejstříku filmů podle abecedy. V případě velkého množství výsledků je vhodnější zvolit možnost podrobné vyhledávání a zde zaškrtnutím zvolit pouze ty oblasti, které chceme prohledávat.

 

Filmová databáze je propojená s tvůrci, takže je jednoduché například zjistit, jaký scenárista nejčastěji spolupracuje s konkrétním režisérem, nebo na jaké publikace upozorňují významní filmoví režiséři.

 

Prohlížení filmové databáze je dostupné z jakéhokoli místa s přístupem na internet, zhlédnout film je možné pouze z CDF v Jihlavě. Místo u videostanice ale doporučujeme rezervovat předem, což je možné provést po přihlášení do svého CDF účtu přímo na kartě vybraného filmu. Pokud jste se ještě nezaregistrovali, můžete to provést v odkazu registrace. Tím získáte nejen možnost sledovat filmy v CDF, ale i provádět rezervace místa na vámi vybraný den a hodinu.

Roční členství v CDF stojí 115 Kč (pro studenty 60 Kč) a kromě možnosti sledování filmů v CDF opravňuje k výpůjčkám knih a nabízí zlevněné vstupné na projekce pořádané CDF

Vstupné na veřejné projekce, které pořádá CDF činí 65 Kč pro veřejnost a 45 Kč pro členy CDF.


 

Tematické filmové balíky

Zde můžete sledovat tematické balíky filmů, které se vztahují ke konkrétnímu regionu, události nebo vědní oblasti.

 


 

Filmové tipy

Níže můžete sledovat filmová doporučení a novinky, které průběžně aktualizujeme. Budeme zde avizovat jak horké novinky ke zhlédnutí, tak filmy nahlížející různými způsoby na konkrétní téma.

 

Strašidla obcházejí Evropou

Uprchlický tábor v Idomeni sdružoval běžence z Blízkého východu, kteří zkoušeli přejít evropské hranice. Když řecká policie tábor zavřela, uprchlíci se postavili na odpor a začali blokovat železniční dodávky zboží. Minimalistický dokument Marie Kourkoutaové tyto události nejen pozoruje, nýbrž formuje vycizelovanými statickými obrazy, jež otevírají prostor dění uvnitř i vně záběru, a v závěrečné černobílé sekvenci k nim nabízí poetický komentář. Postupně tak vyvstává bezútěšný portrét lokality, v níž si uprchlíci v nekonečných zástupech snaží uchovat poslední zbytky individuálních svobod.

 

Díra v hlavě

O romském holokaustu se ještě ví, ale už moc nemluví. Proces vymazávání paměti započal v podstatě s koncem druhé světové války, kdy mnoho hromadných hrobů v místech pracovních a internačních táborů zůstalo netknuto. I pro vítěze byli Romové obětmi „druhé kategorie“. V několika evropských zemích (Francie, ČR, Slovensko, Polsko, Německo, Chorvatsko, Srbsko) konfrontuje režisér zapomínající současnost se vzpomínkami posledních přeživších pamětníků těchto hrozivých událostí. Výsledkem je částečně inscenovaný a stylizovaný dokument – elegie za oběti monstrózního režimu a lidské netečnosti. 

 

Praska 24

Lucyna a Krzysztof jsou dlouholetí manželé, kteří provozují sběrnu surovin v sociálně vyloučené lokalitě v polské Lodži. Observační dokument Patrycje Polkowské zachycuje, jak manželský pár sběrnu každým dnem proměňuje v osobitý mikrosvět, v němž mohou nalézt pomoc všichni uražení a ponížení.

 

YPS JIN (Ženská domobrana)

Válku Kurdů a Kurdek charakterizuje potřeba žen organizovat se ve vlastních gerilách. Muslimské ženy se samopaly v rukou, rozhodnuté bránit sebe i své blízké, se zpovídají do oka kamery. Mluví o bojích s Tureckem, s Daesh, s patriarchátem i státem. A jsou úspěšné. Bojují pro revoluci, po níž budou rovnocennou součástí společnosti.

 

Za svůj lid: Zvolení Baracka Obamy

Autorky dokumentu si všimly senátora s jiskrou Baracka Obamy rok před začátkem zápolení o post prezidenta USA. Ještě než byla jasná jeho kandidatura v roce 2007, získal štáb exkluzivní přístup do jeho každodennosti. Díky tomu snímek ukazuje vše, co bylo potřebné pro výhru – nasazení všech členů rodiny, dobrovolníků a týmu.

 

 

Online akce CDF

Nová éra Ivo Bystřičana

Mechanismy dosavadního světa poodhalují čím dál více svých slabých stránek a dysfunkcí. Je zřejmé, že éra průmyslové modernity se definitivně nachýlila svému konci a vplouváme do jiné, pro kterou nemáme zastřešující pojmenování. Nevíme totiž, co bude jejím vůdčím principem. Nová éra nevzniká nezávisle na nás, ale jsme jejími spoluautory a spolutvůrci. Na cestě do budoucnosti spolu promýšlejme, jak bychom naše možnosti, kapacity, hodnoty a příležitosti mohli proměnit v jednotlivých oblastech a sektorech, jak na lokální, tak globální úrovni. Spolu s našimi hosty se budeme v jednotlivých rozhovorech zabývat tím, co, jak a proč proměnit na poli technologií, ekonomiky, životního prostředí, politiky, vztahů či vědy.

Zbrusu nová práce s Kateřinou Smejkalovou

Nejde o to, co se na poli práce bude dít, ale co chceme, aby se dělo a jak to zařídit. Kateřina Smejkalová je politoložka, která s ostrým viděním prozkoumává a analyzuje témata a otázky práce, vliv měnících se technologií, digitalizace i proměny institucí, jako jsou stát nebo odbory. Mnohočetná krize je výzvou pro scénáře budoucnosti a role, které v nich budou hrát korporace, zaměstnanci, politici, odboráři i živnostníci. V období hrozícího krachu menších a středních firem a posilování koncernů a sílící rolí vlád budeme hledat způsoby, jak nedopustit rozvoj autokratického kapitalismu nebo technologického totalitarismu.

KATEŘINA SMEJKALOVÁ

je vědecká pracovnice, politoložka a publicistka. Vystudovala germanistiku a politologii v německé Bochumi jako stipendistka nadace Studienstiftung des deutschen Volkes. Působí v pražské pobočce německé nadace Friedrich-Ebert-Stiftung. Soustředí se na téma práce a sociálního vlivu technologií. Zabývá se rovněž aktuálním společenským a politickým děním v Německu.

Církev jako nejstarší korporát s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou

Co kdybychom si libovolnou církev představili jako klasickou korporaci? Velmi drahé a impozantní reprezentativní prostory, jemné politikaření napříč hierarchií, snahu prostupovat stát a zároveň být státem ve státě, ubezpečování klientů, že skutečná spása je jen u nás a to snadno a rychle, vytříbený copywriting, public relations a reprezentativní zástupci, kteří mají pro klienta vždycky pochopení? Co je ale tím skutečným produktem? Jaký má být příští příběh církví coby zprostředkovatelů Boha? A kdo a jak jej v budoucnu může a bude potřebovat? Jak tuto potřebu dál reprodukovat, aby klientů neubývalo? Dnešní stav a proměna duchovní služby v podmínkách budoucnosti.

Martina Viktorie Kopecká

je farářkou Církve československé husitské. Než se stala součástí církve, pracovala v nadnárodní korporaci. Této kariéry se nicméně vzdala, vystudovala teologii a psychologii v kombinaci se speciální pedagogikou. Devět let sloužila v církvi, z toho čtvrtým rokem působí jako duchovní v pražském kostele svatého Mikuláše. V roce 2013 byla zvolena zástupkyní do nejvyššího výboru Světové rady církví. Náboženská a církevní témata popularizuje také prostřednictvím svého blogu Deník farářky.

Zobrazit více >>>

Do.hloubky

Záznamy online přednášek Centra dokumentárního filmu, v kterých se různí hosté věnují otázkám spojeným se světem médií nebo audiovizuální tvorby a otázkám toho, jakým způsobem tyto světy formují naši každodenní zkušenost se světem, který zažíváme na vlastní kůži.

Informace v době postfaktické

Jaký pohled má na informace v době postfaktické spoluzakladatel projektu Mediagram, který usiluje o zlepšování kvality výuky mediální gramotnosti ? Jak čte zprávy současného světa a na co si dává pozor? A proč hovoří o době postfaktické?

Host: Bedřich Musil

Bedřich Musil většinu svého profesního života zasvětil médiím a marketingu. Je absolventem mediální komunikace a sociologie na Fakultě sociálních studií a informačních studií na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Stál u zrodu regionální stanice Rádio Vysočina, kterou programově vedl v jejích začátcích a do níž j se po několikaleté mezietapě v reklamních a produkčních agenturách zase vrátil. S postupem času se stále intenzivněji věnuje vzdělávání a mediální gramotnosti. Vybudoval s kolegy metodický web pro učitele středních škol, který jim pomáhá s přípravou na výuku průřezového tématu „mediální výchova”. Doplněním jsou doprovodné semináře, a to jak pro učitele, tak i studenty. Je přesvědčen, že mediální gramotnost je v dnešní době jednou ze stěžejních kompetencí každého člověka.<

Zběžná anatomie herního média

Jak vznikne taková hra? Jak se modelují, barví a rozhýbávají 3D postavy ve hrách? Potřebuje člověk školu, když se chce naučit dělat počítačové hry? A platí rčení "škola hrou" i pro školy, kde se tvorba her učí? Večerem nás provede lektor herní tvorby a 3D animace z jihlavské SUŠG Tomáš Jankó.

HOST: TOMÁŠ JANKÓ

Pedagog herní tvorby, 3d animace a počítačové grafiky na SUŠG v Jihlavě. Už odmala mu bylo jasné, že chce dělat věci jinak než je obvyklé. V dětství ho přitahovali dinosauři, později se přeorientoval na kariéru a začal pracovat s počítačem programoval, tvořil webové stránky, grafiky, tiskoviny, videa nebo animace.

Zobrazit více >>>
Filmy podle abecedy
...ABCČDĎEFGHCHIÍJKLMNOPRŘSŠTUÚVWYZŽ

Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
                                     

 

 Dále spolupracujeme s: