30.11. Zpravodajství a publicistika

14:30 - 16:00

Základní jednotkou zpravodajství je zpráva, která obsahuje věcná a ryze informativní fakta, popisuje skutečnost.
Publicistika obsahuje na rozdíl od zpravodajství kromě informací také autorův subjektivní názor na aktuální téma.

Nakolik se od sebe tyto dva základní podtypy žurnalistiky liší v praxi nám na vybraných ukázkách reportáží, zpráv a novinářské práce předvede David Macháček, který se již deset let objevuje na obrazovce České televize jako jeden z Reportérů ČT

Lekce se snaží v posluchačích prohloubit kritické vnímání informací proudících z médií a podpořit tvorbu vlastního názoru založeného na zhodnocení věrohodnosti dostupných pramenů.
Díky lektorově mnohaleté praxi se účastníci mohou těšit na přednášku plnou vlastních zkušeností a zajímavých postřehů.

Jaké prostředky používají noviny, televize či internet k zastírání pravdy? Lze vůbec nějakému z médií důvěřovat? Jaké ukazatele nám mohou při snaze odhalit pravdu pomoci?


Těšíme se na Vás!

Vzdělávací lekce jsou v případě nenaplněné kapacity sálu přístupné široké veřejnosti.


VSTUPNÉ:

studenti - 25 Kč

senioři - 30 Kč

veřejnost - 40 Kčzpět na výpis

Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
                                     

 

 Dále spolupracujeme s: