16.12. Work in progress: Bydlet proti všem / 20:00 / ONLINE
Host: Tomáš Hlaváček

Středa 16. prosince 2020, 20:00, akce proběhne online

Jaké je to vypravovat děti do školy a chodit do práce po noci strávené na jedné matraci, se štípanci od štěnic, ve věčném hluku a bez vlastní koupelny a kuchyně?

To vše s vědomím, že změna nikdy nenastane, neboť jste už druhá generace prožívající svůj život na ubytovně. Nedostupnost důstojného bydlení se stalo přehlíženou každodenní realitou, ve které nejen výše platu, ale i barva pleti rozhoduje o tom, zda se pro vás zanedbaná ubytovna stane celoživotním domovem. Dokumentární film Bydlet proti všem vypráví několikaletý příběh města, jehož radnice se rozhodla vyzkoušet inovativní způsob boje proti „byznysu s chudobou“, metodu zvanou Rapid Rehousing. Principem má být okamžité zabydlení rodin v bytové nouzi do stabilního a důstojného domova, který si mohou při řádném placení nájmu udržet.

Pomoc nejvíce poškozeným rodinám, které si s sebou ve spirále chudoby vlečou dluhy a další problémy, však vyvolala zásadní odpor části politické reprezentace a postupně i obyvatel města. Sociální pracovníci tak čelí nejen nesnadnému úkolu zmapování stavu bytové nouze rodin v půlmiliónovém městě, ale i následnému vyjednání dostatečného počtu bytů s jednotlivými vzbouřenými městskými částmi. Řetězec sporů přerůstá v dramatický společenský konflikt odhalující nejen krizi mezilidské solidarity a tradiční sociální politiky, ale především mezinárodní problém zhoršující se situace dostupného bydlení.

Akce bude probíhat online přes službu Zoom.

Zde najdete návod, jak ji použít.Host: Tomáš Hlaváček

po studiu filozofie a mediálních studií na brněnské Masarykově univerzitě nastoupil na dokumentaristiku na FAMU. Ve své tvorbě se kriticky zamýšlí nad sociálně-kulturními i politickými otázkami současnosti. Je spolurežisérem filmu Když máš práci, máš všechno (2016) a režisérem filmu Stadion (2018).

zpět na výpis

Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
                                     

 

 Dále spolupracujeme s: