15.02. Všichni mají pravdu? Karel Floss a ti druzí. (náhradní program)

Z důvodu náhlých změn uvedeme tuto středu dokumentární film.
O televizního kritika Luďka Staňka však nepřijdete, do Jihlavy zavítá již 8. března

Všichni mají pravdu? Karel Floss a ti druzí
(dokumentární film)
Multiportrét vývoje českého porevolučního myšlení a cítění centralizovaný kolem osobnosti filozofa, překladatele a levicového křesťana Karla Flosse. Jeho ideje o bohu, pravdě i politice obkružují jako satelity výroky silně protikladných osobností, od Milana Knížáka přes Ondřeje Slačálka a Noama Chomského až po zástupce českých národovců.
Film Heleny Všetečkové s jemnou ironií využívá přiznaně vachkovského stylu a staví na významových kontrapunktech, situačním humoru a zcizujících formálních prvcích. Vzniká jakési audiovizuální koryto, kterým proudí kanalizovaný hněv národa, připomínajícího dítě, které se učí myslet a neví, k čemu se vztáhnout dřív – protože v jistém smyslu vlastně „všichni mají pravdu“.

Přijďte se "začíst" do encyklopedie způsobů, jakými Češi nazírají na vlastní společnost a hledat a polemizovat o pravdách, se kterými politicky či nábožensky souzníte!Těšíme se na Vás!

 

Rezervaci na večer lze provést na této stránce, na emailu
cdf@c-d-f.cz nebo na telefonním čísle 774 101 686.
Rezervace na události CDF nelze provádět přes rezervační systém Kina Dukla.

Vstupné: veřejnost - 60 Kč; členové CDF - 40 Kčzpět na výpis

Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
                                     

 

 Dále spolupracujeme s: