21.05. NOVÁ ÉRA Ivo Bystřičana / 20:00 / ONLINE
Host: Pavel Barša

Čtvrtek 21. května 2020, 20:00, akce proběhne online

Mechanismy dosavadního světa poodhalují čím dál více svých slabých stránek a dysfunkcí. Je zřejmé, že éra průmyslové modernity se definitivně nachýlila svému konci a vplouváme do jiné, pro kterou nemáme zastřešující pojmenování. Nevíme totiž, co bude jejím vůdčím principem. Nová éra nevzniká nezávisle na nás, ale jsme jejími spoluautory a spolutvůrci. Na cestě do budoucnosti spolu promýšlejme, jak bychom naše možnosti, kapacity, hodnoty a příležitosti mohli proměnit v jednotlivých oblastech a sektorech, jak na lokální, tak globální úrovni. Spolu s našimi hosty se budeme v jednotlivých rozhovorech zabývat tím, co, jak a proč proměnit na poli technologií, ekonomiky, životního prostředí, politiky, vztahů či vědy.

Vítězové, lúzři a post-kapitalismus

Až do hospodářské krize v roce 2008 se o kapitalismu mnoho let skoro nemluvilo. S demokracií splynul jako danost a přirozenost, a stal se jejím neproblematizovaným rámcem. Počínající ekonomická krize v kontextu té klimatické a jejich možné společné důsledky vzbuzují otázku po systému, v němž bude možné civilizované přežití na planetě – a způsobu, jak k takovému systému dospět. Jak si nově můžeme představit stát, hranice, peníze, směnu a trh, solidaritu a emancipaci? Můžeme jej utvářet v prostoru mezi levicí a pravicí? A komu vlastně bude patřit svět a komu zase zbyde pověstný „kuřinec“?

Akce bude probíhat online přes službu Zoom.

Zde najdete návod, jak ji použít.

 Host: Pavel Barša

je předním českým politologem a autorem mnoha monografií. Mezi nejvýznamnější patří Imanence a sociální pouto, Panství člověka a touha ženy, Hodina impéria, Dialog teorií, Paměť a genocida, Orientálcova vzpoura nebo Cesty k emancipaci. Před pár dny spolu s Martinem Dokupilem Škabrahou vydal kolektivní knihu Za hranice kapitalismu. Vystudoval filozofii a politickou ekonomii na FF MU v Brně a politickou vědu na CEU v Budapešti. V roce 2006 se stal profestorem na Ústavu politologie FF UK v Praze.

Ivo Bystřičan

Filmový dokumentarista zabývající se společenskými tématy současného světa. Věnuje se režii, scenáristice a dramaturgii. Věnuje se nezávislé tvorbě, spolupracuje s Českou televizí, lektoruje workshopy My Street Films. Je spolutvůrcem podcastové série Screenshot Inspiračního fóra a autorem projektu Ekostory.cz.

 

 

 

 

zpět na výpis

Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
                                     

 

 Dále spolupracujeme s: