07.05. NOVÁ ÉRA Ivo Bystřičana / 20:00 / ONLINE
Host: Jan Beránek

Čtvrtek 7. května 2020, 20:00, akce proběhne online

Mechanismy dosavadního světa poodhalují čím dál více svých slabých stránek a dysfunkcí. Je zřejmé, že éra průmyslové modernity se definitivně nachýlila svému konci a vplouváme do jiné, pro kterou nemáme zastřešující pojmenování. Nevíme totiž, co bude jejím vůdčím principem. Nová éra nevzniká nezávisle na nás, ale jsme jejími spoluautory a spolutvůrci. Na cestě do budoucnosti spolu promýšlejme, jak bychom naše možnosti, kapacity, hodnoty a příležitosti mohli proměnit v jednotlivých oblastech a sektorech, jak na lokální, tak globální úrovni. Spolu s našimi hosty se budeme v jednotlivých rozhovorech zabývat tím, co, jak a proč proměnit na poli technologií, ekonomiky, životního prostředí, politiky, vztahů či vědy.

Jak mít globální vliv

Ekonomové mluví o tom, že návrat do normálu bude trvat roky. Přitom o žádné normalitě se dosud příliš mluvit nedalo, alespoň ne pro krajinu, zemědělství, energetiku nebo životní prostředí. S vysoce postaveným aktérem globální nevládky Janem Beránkem půjdeme napříč výzvami pro proměnu dosavadního systému a starými i novými způsoby, jak tyto výzvy reálně uchopit. Pakliže je klimatická krize vedle narůstající ekonomické tou, která zásadně zpochybňuje udržitelnost dosavadního fungování naší společnosti, co může každý z nás dělat nejen ve svém bezprostředním prostředí, ale doslova v celém světě, pro její proměnu – a k čemu by měla vést? A nabízí ekologické iniciativy vůbec schůdnou cestu ven z ekologické krize?

Akce bude probíhat online přes službu Zoom.

Zde najdete návod, jak ji použít.

 Host: Jan Beránek

pracuje v ústředí Greenpeace International v Amsterdamu jako manažer organizačního rozvoje Greenpeace. V této organizaci působil také jako programový ředitel pro oblasti Středozemí a Blízký východ, vedoucí celého týmu globální energetické kampaně nebo lídrem projektu zaměřeného na jadernou energetiku a klimatické změny. Těsně před revolucí roce 1989 spoluzaložil dodnes fungující Hnutí Duha, na konci 90. let byl jeho ředitelem.

Ivo Bystřičan

Filmový dokumentarista zabývající se společenskými tématy současného světa. Věnuje se režii, scenáristice a dramaturgii. Věnuje se nezávislé tvorbě, spolupracuje s Českou televizí, lektoruje workshopy My Street Films. Je spolutvůrcem podcastové série Screenshot Inspiračního fóra a autorem projektu Ekostory.cz.

 

 

 

 

 

 

zpět na výpis

Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
                                     

 

 Dále spolupracujeme s: