03.11. Zpravodajství a publicistika

Anotace

Lekce je zaměřena na zpravodajství, publicistiku a jejich zákonitosti. Co jsou to zpravodajské hodnoty? Jakým způsobem ovlivňují zpravodajství a formují jeho druhy? Jak jsou koncipovány zpravodajské šoty pro televizní zpravodajství? Liší se nějak zpravodajství od publicistiky? A jakou roli zde sehrává osobní hledisko? Lze přiblížit události světa všem? Na tyto a  mnohé další otázky dostanete odpověď během přednášky lektorované předním českým novinářem Davidem Macháčkem (1970).

Jedním z cílů lekce je také podpora schopnosti vnímat informace proudící z médií kriticky a tvorba vlastního názoru založeného na zhodnocení věrohodnosti dostupných pramenů.

Formát

Jednorázová lekce o celkové délce cca 120 minut je koncipována jako přednáška s ukázkami repotáží, zpráv a novinářské práce. Lektor formou prezentace a diskuze předává posluchačům své zkušenosti z praxe, upřesňuje často zaměňované termíny a přibližuje reálnou tvář médií. Upozorňuje zároveň na zkreslování infromací nejrůznějšími komunikačními kanály.

Vhodné pro začátečníky.

 

Lektor

Jedním z hlavních přínosů, kterými lektor disponuje je otevřený přístup k posluchačům a vytváření vstřícného prostoru pro diskuzi. V případě zájmu je možné zvolit konkrétní individuální zaměření, záleží na zadání a domluvě s lektorem.

David Macháček

Původně vystudovaný inženýr Stojní fakulty ČVUT se k novinařině dostal poměrně záhy. Od roku 2000 se živil jako redaktor v MF DNES, posléze vystřídal několik dalších působišť (Hospodářské noviny, týdeník Respekt,..). Za  výsledky své práce získal mnohá ocenění, mimo jiné v rámci soutěže "PRIX NON PEREANT - Média na pomoc památkám" na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava, nebo v roce 2014 získal novinářskou cenu v kategorii Nejlepší audiovizuální reportáž. V současné době ho můžete vídat na televizních obrazovkách v pořadu Reportéři ČT.

 

 

 

 

 

VSTUPNÉ:

studenti - 25 Kč

senioři - 30 Kč

veřejnost - 40 Kč

 

Těšíme se na vás!back to list

Supported by:                                                                                                                                 
                                     

 

 In Cooperation with: