19.10. Úvod do studia filmu 3

ANOTACE CYKLU

V současné době je obtížné se zorientovat v záplavě informací, které se na nás valí všemožnými kanály. Film a elektronická média výrazně změnily způsob, jakým vnímáme svět. Média tak blízce napodobují realitu, že sdělovaný obsah mnohem snadněji vnímáme, přičemž je ale stále těžší naučit se mu porozumět a kriticky jej vyhodnotit.

Cyklus je vhodný pro začátečníky, kteří se chtějí dozvědět informace o základních stavebních kamenech filmu: o pravidlech záběrů, jak se pracuje s kamerou, jak se vše pojí dohromady se zvukem a jak z těchto drobností nakonec vzniká film. V ve čtyřech na sebe navazujících lekcích se seznámíme se čtyřmi základními stavebními prvky stylistického aspektu filmu a následně se pomocí filmových ukázek pokusíme rozebrat některé nejběžnější filmařské postupy. Po absolvování cyklu studenti získají orientaci v pojmech a jevech používaných při rozboru filmů a naučí se jak filmovému dílu lépe porozumět. Náplň kurzu je sestavena podle knihy Umění filmu: Úvod do studia formy a stylu Davida Borwella a Kristin Thompsonové.

 

Lekce 3 – zvuk

Při sledování většiny filmů máme dojem, že lidé a věci v obraze prostě vydávají příslušné zvuky. Ale zvuková stopa vzniká odděleně od obrazu a může s ní být (a také s ní je) nezávisle na obraze manipulováno. Zvuk je možná tím nejsložitějším postupem ke zkoumání. Filmový zvuk může být použit s cílem podpořit obrazovou složku, může však také jít proti smyslu obrazu. Ve zvuku rozeznáváme několik jeho vlastností: hlasitost, výšku, barvu a dozvuk. Při tvorbě zvukové stopy se zase zvukaři zabývají několika dimenzemi zvuku: rytmu, věrnosti, prostoru a zvukovou perspektivou. 

 

 

 

 

 

 

 

VSTUPNÉ:

studenti - 25 Kč

senioři - 30 Kč

veřejnost - 40 Kč

 

Těšíme se na vás!back to list

Supported by:                                                                                                                                 
                                     

 

 In Cooperation with: