28.01. Ne/bezpečí ve světě médií: Manipulace střihem, obrazem a zvukem ve zpravodajství / 12:45

V krátkém záběru pronese muž několik vět a odejde z místnosti. Jednoduchá situace, která může získat tolik rozdílných významů, kolik si manipulátor v televizní střižně bude přát. Z pravdy se stane lež. Nebo polopravda. A nebo pravda zůstane pravdou. Na jednoduchých ukázkách si ukážeme, jak lze pomocí střihu, hudby a obrazu klamat diváka stejně, jako když kouzelník vsugeruje publiku, že v uzamčené truhle propíchne svou asistentku.

Během dvouhodinové lekce nahlédneme do zpravodajské střižny, která se v dnešní době může také snadno stát molochem dezinformátorů.

Jedním z cílů lekce je podpora schopnosti vnímat informace proudící z médií kriticky a vytvořit si vlastní názor založený na zhodnocení věrohodnosti dostupných pramenů.

David Macháček

Původně vystudovaný inženýr Strojní fakulty ČVUT se k novinařině dostal poměrně záhy. Od roku 2000 se živil jako redaktor v MF DNES, posléze vystřídal několik dalších působišť (Hospodářské noviny, týdeník Respekt…). Za výsledky své práce získal mnohá ocenění, mimo jiné v rámci soutěže „PRIX NON PEREANT – Média na pomoc památkám“ na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava, nebo v roce 2014, kdy získal novinářskou cenu v kategorii Nejlepší audiovizuální reportáž. V současné době ho můžete vídat na televizních obrazovkách v pořadu Reportéři ČT.

 back to list

Supported by:                                                                                                                                 
                                     

 

 In Cooperation with: