08.04. NOVÁ ÉRA Jana Gogoly ml. / 20:00 / ONLINE
Host: Tereza Bernátková

Čtvrtek 8. dubna 2021, 20:00, akce proběhne online

Živý dokument Nová éra je zpět! Prostřednictvím webinářů se budeme opět věnovat současným společenskovědním tématům nejen ze světa audiovizuálních médií. Minulý rok moderoval pravidelně Novou éru dokumentarista Ivo Bystřičan, letos to ale bude trochu jinak. Každé vydání Nové éry se uskuteční pod taktovkou různých dokumentaristů či jinak tvůrčích osobností. Každý z nich si vybere vlastní téma, které podle něj rezonuje společností a k tématu si také pozve vybraného hosta. Buďte u toho s námi!

Těla souvislostí

Setkání s režisérkou Terezou Bernátkovou, která vnímá kolektivní postavy svých filmů jako ztělesnění sociálních kontextů. Na značkách doby se tak v jejích archivních, participativních či performativních zkoumáních ocitají nejen spartakiádní cvičenci, mladí muži obývající jednu domácnost či třeba poslanci a senátoři, ale aktéry se zde stávají i společenská estetika, hierarchie, choreografie, ideologie, řeč, symbolika. Bernátková nám rovněž zprostředkuje dotyk s mezinárodně rezonující tvorbou Sensory Ethnography Lab z Harvardovy univerzity, která zkoumá tělesnost veřejného prostoru způsobem, v němž se potkává společenská věda s kinematografií. Tvorbu této laboratoře i svoji nám Bernátková přiblíží také formou krátkých ukázek.Host: Tereza Bernátková

Tereza Bernátková Freyová (1986, Opava, Česká republika) Tereza vystudovala Mediální studia a žurnalistiku a Mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Nyní studuje dokumentární tvorbu na pražské FAMU. Její filmy byly dvakrát uvedeny v soutěžní sekci Česká radost na Mezinárodním filmovém festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě; Sóla pro poslance a senátory (2018) and Techsquat (2015). Film Jamalovy vlastní záběry z vězení (2016), který tematizuje pohled jako mocenský nástroj kulturně privilegované elity, byl vybrán do Videotéky Doc Outlook-International Market na festivalu Visions du Réel v Nyonu. S Českou televizí spolupracuje na filmech vycházejících z archivních materiálů. Ať už je to Dvojí tvář spartakiád, spoluautora Petra Roubala, připravované Dějiny KSČ nebo diptych Archeologie venkova, který se věnoval mediálnímu obrazu českého venkova v sedmdesátých a devadesátých letech. Filmovou zkušenost chápe jako napínavý prostor mezi porozuměním a jeho nemožností.

Jan Gogola ml.

autor fotografie: Roman Franc

režisér, dramaturg, publicista, pedagog ateliéru Audiovizuální tvorba FMK UTB ve Zlíně, spolupracovník Institutu dokumentárního filmu Praha. Bývalý pedagog FAMU a JAMU, dramaturg ČT, vedoucí programu ČT Brno. Basketbalista, fotbalista, jukeboxer, tenista.

Autor blogogo na dokrevue.cz, rozhlasových portrétů Změnit čáry v dlani, Sraz ulice a série Poločasy (spolu s Janem Hanákem) a textů v knižních titulech: Eseje o nedávné minulosti a blízké budoucnosti, Cesty víry, Generace Jihlava, Myšlení hranice / hranice myšlení.

back to list

Supported by:                                                                                                                                 
                                     

 

 In Cooperation with: