12.02. Poznáváme sebe i svět filmem

Veřejná prezentace vzniklých studentských filmů ze ZŠ O. Březiny, 17.00 - 19.00.back to list

Supported by:                                                                                                                                 
                                     

 

 In Cooperation with: