10.12. NOVÁ ÉRA Ivo Bystřičana / 20:00 / ONLINE
Host: Danuše Nerudová

Čtvrtek 10. prosince 2020, 20:00, akce proběhne online

Mechanismy dosavadního světa poodhalují čím dál více svých slabých stránek a dysfunkcí. Je zřejmé, že éra průmyslové modernity se definitivně nachýlila svému konci a vplouváme do jiné, pro kterou nemáme zastřešující pojmenování. Nevíme totiž, co bude jejím vůdčím principem. Nová éra nevzniká nezávisle na nás, ale jsme jejími spoluautory a spolutvůrci. Na cestě do budoucnosti spolu promýšlejme, jak bychom naše možnosti, kapacity, hodnoty a příležitosti mohli proměnit v jednotlivých oblastech a sektorech, jak na lokální, tak globální úrovni. Spolu s našimi hosty se budeme v jednotlivých rozhovorech zabývat tím, co, jak a proč proměnit na poli technologií, ekonomiky, životního prostředí, politiky, vztahů či vědy.

Penze nebo polopenze

Pro velkou část společnosti je stáří daleko, a proto nejsou důchody úplně atraktivní téma. Mizerný systém, ale doléhá na ty, kteří zaslouženě do penze odešli a nakonec zasáhne nás všechny.
Hovoří se o generační propasti mezi seniory a těmi, kdo jsou nyní v produktivním věku, protože obě generační skupiny mají velmi rozdílné možnosti jak důstojně existovat, naplnit své životy smyslem a aktivně participovat na společenském životě. Vyhlídky do budoucna jsou přitom poměrně pesimistické, kdy bude stále těžší udržet poměr mezi mzdou a vypláceným důchodem.
Jaké cesty vedou k vylepšení této perspektivy? Drží náš důchodový systém pohromadě jen díky solidaritě, kdy bohatší přispívají na chudší, mladší na starší? Jak získat rovnováhu v neúměrném daňovém zatížení skupin v produktivním věku a přitom vyplácet důstojné důchody. Jak zajistit, aby jedna skupina nežila na úkor té druhé a jak docílit sociálního smíru? Jak naložit s dekádami nečinnosti a mít budoucnost i ve stáří?

Akce bude probíhat online přes službu Zoom.

Zde najdete návod, jak ji použít.

 Host: Danuše Nerudová

je česká ekonomka a vysokoškolská pedagožka. V lednu 2018 byla jmenována rektorkou Mendelovy univerzity v Brně pro volební období 2018-2022. Současně byla v lednu 2018 jmenována předsedkyní Komise pro spravedlivé důchody. Jako předsedkyně komise i jako vědkyně se věnuje otázkám rovného postavení mužů a žen, dlouhodobě udržitelnému důchodovému systému a jeho financování. V dubnu 2020 spolu s dalšími ekonomy založila občanskou iniciativu KoroNERV-20.

Ivo Bystřičan

Filmový dokumentarista zabývající se společenskými tématy současného světa. Věnuje se režii, scenáristice a dramaturgii. Věnuje se nezávislé tvorbě, spolupracuje s Českou televizí, lektoruje workshopy My Street Films. Je spolutvůrcem podcastové série Screenshot Inspiračního fóra a autorem projektu Ekostory.cz.

back to list

Supported by:                                                                                                                                 
                                     

 

 In Cooperation with: