03.12. NOVÁ ÉRA Ivo Bystřičana / 20:00 / ONLINE
Host: Šárka Homfray

Čtvrtek 26. listopadu 2020, 20:00, akce proběhne online

Mechanismy dosavadního světa poodhalují čím dál více svých slabých stránek a dysfunkcí. Je zřejmé, že éra průmyslové modernity se definitivně nachýlila svému konci a vplouváme do jiné, pro kterou nemáme zastřešující pojmenování. Nevíme totiž, co bude jejím vůdčím principem. Nová éra nevzniká nezávisle na nás, ale jsme jejími spoluautory a spolutvůrci. Na cestě do budoucnosti spolu promýšlejme, jak bychom naše možnosti, kapacity, hodnoty a příležitosti mohli proměnit v jednotlivých oblastech a sektorech, jak na lokální, tak globální úrovni. Spolu s našimi hosty se budeme v jednotlivých rozhovorech zabývat tím, co, jak a proč proměnit na poli technologií, ekonomiky, životního prostředí, politiky, vztahů či vědy.

Nejmíň sexy téma

O budoucnosti práce a Práci 4.0 se často mluví a pomalu stejně často už její nástup v práci prožíváme. Jak ale uvažovat o zaměstnancích a odborech jako jejich reprezentantech? Digitalizace před ně staví celou řadu nových výzev. Fragmentace práce i pracovních kolektivů přináší kromě snad žádoucí flexibility i negativní důsledky, které už konec konců ti z nás, kteří pracují z domova mohou pociťovat už dnes. Jedním z nich je zhoršení podmínek a prostoru pro sdružování zaměstnanců k hájení a prosazování jejich zájmů. Kde se zaměstnanci nepotkávají, hůře spolu můžou něco organizovat. Nejen reálná práce ale i právní prostředí je pak pro odbory podstatou jejich činnosti a i zde nás čeká nezbytná reakce na všechny změny. Zatím není přesná představa o tom, jak by tato reakce měla vypadat. Jedno je ale jasné, i odbory budou muset být 4.0.

Akce bude probíhat online přes službu Zoom.

Zde najdete návod, jak ji použít.

 Host: Šárka Homfray

Právnička a odborářka. Věnuje se zejména pracovnímu a služebnímu právu, o kterém ji v září 2020 vyšla publikace pro širokou veřejnost. Zabývá se mimo jiné nerovným zacházením a diskriminací, genderovými aspekty práva a světa práce. Orientuje se i na budoucnost práce a její proměny, zejména ve spojení s digitalizací a kybernetickou bezpečností. Zajímají ji stereotypy a generalizace a jejich vliv na náš život. V současné době si doplňuje vzdělání v oboru Genderová studia na FHS UK.

Ivo Bystřičan

Filmový dokumentarista zabývající se společenskými tématy současného světa. Věnuje se režii, scenáristice a dramaturgii. Věnuje se nezávislé tvorbě, spolupracuje s Českou televizí, lektoruje workshopy My Street Films. Je spolutvůrcem podcastové série Screenshot Inspiračního fóra a autorem projektu Ekostory.cz.

back to list

Supported by:                                                                                                                                 
                                     

 

 In Cooperation with: