14.05. NOVÁ ÉRA Ivo Bystřičana / 20:00 / ONLINE
Host: Zděňka Voštová

Čtvrtek 14. května 2020, 20:00, akce proběhne online

Mechanismy dosavadního světa poodhalují čím dál více svých slabých stránek a dysfunkcí. Je zřejmé, že éra průmyslové modernity se definitivně nachýlila svému konci a vplouváme do jiné, pro kterou nemáme zastřešující pojmenování. Nevíme totiž, co bude jejím vůdčím principem. Nová éra nevzniká nezávisle na nás, ale jsme jejími spoluautory a spolutvůrci. Na cestě do budoucnosti spolu promýšlejme, jak bychom naše možnosti, kapacity, hodnoty a příležitosti mohli proměnit v jednotlivých oblastech a sektorech, jak na lokální, tak globální úrovni. Spolu s našimi hosty se budeme v jednotlivých rozhovorech zabývat tím, co, jak a proč proměnit na poli technologií, ekonomiky, životního prostředí, politiky, vztahů či vědy.

Přežít změnu světa

Co dělá naše duše, když kolabují okolní systémy, ať už jde o ten ekonomický, klimatický či sociální? Jsme psychicky schopni přežít to, co pravděpodobně umíme překonat fyzicky? Co si se sebou počít v údobí transformací z donucení? A lze oddělit svět a sebe? Novou kategorií psychického stavu je environmentální žal, který odráží proces úpadku ekosystémů, ve kterých žijeme. Nabízí se řada strategií, jak promýšlet vlastní pozici ve vratkém čase a jak poznat a uchopit environmentální žal coby nástroj proměny sebe sama, ale i světa, ve kterém žijeme.

Akce bude probíhat online přes službu Zoom.

Zde najdete návod, jak ji použít.

 Host: Zdeňka Voštová

vystudovala Právnickou fakultu UK v Praze a studovala také na Copenhagen Univerzity v Kodani. Jako právnička pracovala na vysokých pozicích v týmech korporací v Česku i ve světě. Posléze se začala věnovat psychologii psychoterapii. Po řadě výcviků se věnuje gestalt terapii, mediaci a soustředí se na podporu lidí, na něž doléhá environmentální žal coby nová terapeutická kategorie a sociální téma dnešní doby.

Ivo Bystřičan

Filmový dokumentarista zabývající se společenskými tématy současného světa. Věnuje se režii, scenáristice a dramaturgii. Věnuje se nezávislé tvorbě, spolupracuje s Českou televizí, lektoruje workshopy My Street Films. Je spolutvůrcem podcastové série Screenshot Inspiračního fóra a autorem projektu Ekostory.cz.

 

 

 

 

 

back to list

Supported by:                                                                                                                                 
                                     

 

 In Cooperation with: