13.05. Obrazy sjednocující a rozdělující společnost / 20:00 / ONLINE
Host: Andrea Průchová

Středa 13. května 2020, 20:00, akce proběhne online

Všudypřítomná obrazová komunikace nám proniká pod kůži. V současné době jsme díky rozšíření komunikačních technologií nejen jejími příjemci, ale i tvůrci. Vždy jsme však také interprety obrazů. Prostřednictvím obrazů si budujeme představu o světě kolem nás, o společnosti a o tom, jací lidé a problémy ji tvoří. I přes mnohdy ohromující vlnu obrazů, která se na nás každým dnem valí, však existují skupiny lidí a témata, která zůstávají neviditelná. Proč tomu tak je? Jakým způsobem fungují obrazy jako nástroj kontroly společnosti a jak se podílejí na budování našich hodnot a světonázoru? Přednáška představí úvahy autorů 20. století, kteří se zabývali obrazem jako nástrojem politické komunikace (Foucault, Hall, Berger) a na konkrétních dobových příkladech ukáže, jaké kulturní války se prostřednictvím obrazů v minulosti vedly. Ze současnosti bude prezentovat aktuální protestní hnutí zásadně využívající vizuální komunikace (např. Decolonize This Place, Extinction Rebellion) a představí tak hojně diskutovanou oblast vizuálního aktivismu.

Akce bude probíhat online přes službu Zoom.

Zde najdete návod, jak ji použít.Host: Andrea Průchová

Mgr. Andrea Průchová Hrůzová je teoretičkou vizuální kultury, badatelkou a pedagožkou. Předměty spojené s teorií a metodologií vizuální kultury vyučuje na Karlově Univerzitě, Prague College a Scholastice. V oblasti výzkumu spolupracuje s Akademií věd ČR, s Národním filmovým archivem, Ústavem pro studium totalitních režimů a Univerzitou Karlovou. Založila a vede Platformu pro studium vizuální kultury Fresh Eye (www.fresh-eye.cz). Je držitelkou Fulbrightova stipendia, stipendia Georg Eckert Institute, stipendií Hlávkovy nadace Nadání, tvůrčího stipendia Visual Studies Workshop a nominantkou Cena Jacquesa Derridy 2018. Do českého jazyka přeložila výbor esejí Způsoby vidění Johna Bergera (2016, včetně autorského doslovu) a spolupodílela se na překladech Teorie obrazu W. J. T. Mitchella (2016, včetně rozhovoru s autorem) a Jak vidět svět Nicholase Mirzoeffa (2018, včetně rozhovoru s autorem). V zahraničí publikovala formou samostatných kapitol věnovaných zejména vztahu vizuální kultury a kolektivní paměti v Palgrave Macmillan (2015), Springer Publishing House (2017) a Turku University Press (2018). V domácím prostředí přispěla například do časopisů Mediální studia, Sociální studia či Iluminace. Pravidelně se účastní zahraničních konferencí a veřejných diskuzí.

back to list

Supported by:                                                                                                                                 
                                     

 

 In Cooperation with: