07.03. Metody v dokumentárním filmu 1

Středa 7. března 2018, 8:00 - 10:45 sál Edison kina Dukla

V rámci cyklu tří přednášek přiblíží lektorka Andrea Slováková posluchačům různé tvůrčí postupy, které autoři využívají při tvorbě dokumentárních filmů.
Vždy, když chceme něčemu porozumět, je třeba podívat se k jádru věci - v případě, že chceme porozumět dokumentárním filmům, odkryjeme si procesy vedoucí k jejich vzniku, dozvíme se, před jakými rozhodnutími jejich autoři stojí a jakými způsoby mohou tito nakládat s výrazovými prostředky.

Naučíme se rozklíčit nejen o čem sledovaný film je, ale také jak byl vytvořen, jak s divákem komunikuje a jaký má dopad v rozdílných kontextech.

Doporučené filmy a knihy k tématu naleznete zde.

 

Lekce 1 - Seznámení s metodami

Během první lekce se posluchači seznámí s vybranými metodami využívanými při tvorbě dokumentárního filmu. Za pomoci ukázek budou moci sledovat i historický vývoj každé z nich.
U každé z metod odkryjeme typické tvůrčí postupy, možnosti nakládání s výrazovými prostředky a jejich vliv na vnímání a interpretaci filmu.
Představíme si film observační, investigativní, angažovaný, deníkový a vizuálně antropologický.

 

Těšíme se na Vás!

 

 

Vzdělávací lekce jsou v případě nenaplněné kapacity sálu přístupné široké veřejnosti.

VSTUPNÉ

studenti - 35 Kč

senioři - 40 Kč

veřejnost - 50 Kčback to list

Supported by:                                                                                                                                 
                                     

 

 In Cooperation with: