10.08. Testovací projekce filmu Smrt nad zlato

20:00

DIOD

V rámci první testovací projekce vám chceme představit snímek Smrt nad zlato, který získal na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech jednu z cen Ji.hlava Film Fund. Cílem testovací projekce je poskytnout tvůrcům, kteří budou na projekci přítomni, zpětnou vazbu ještě před finálním střihem. Prostřednictvím svých postřehů a názorů na promítnutý film se tak můžete stát spolutvůrci jeho výsledné podoby.

 

Ondrej Jajcaj je skutečná postava, renesanční, kontroverzní osobnost, vykradač hrobů posedlý dentální protetikou zemřelých. Jeho snem je mobilní muzeum dentální protetiky, se kterým bude navštěvovat vesnice a zbavovat lidi strachu ze smrti. Režisér Petr Šprincl se s Jajcajem zná několik let a rozhodl se zdokumentovat vrchol Jajcajova snažení. Cestu maringotkou napříč venkovem do Vídně, kde chce odevzdat ukradené zuby Strausse a Brahmse. Zuby, které sám kdysi ukradl.

 
 

Projekce je neveřejná a je určená pouze pro omezený počet osob.
 
Pokud se projekce budete chtít zúčastnit (třeba i v doprovodu Vám blízké osoby), potvrďte svou účast na email vzdelavani@c-d-f.cz nebo telefonicky na číslo 775 29 20 23.


back to list

Supported by:                                                                                                                                 
                                     

 

 In Cooperation with: