16.11. Zpravodajství a publicistika

Zpravodajství rovná se publicistika? Či spíše zpravodajství versus publicistika?
Jak se od sebe tyto dva základní podtypy žurnalistiky liší? V čem se podobají? Jak odlišně dokáží totožné informace podat zpravodajové a jak publicisté? A jakou roli v tom hraje osobní stanovisko?

Během dvouhodinové lekce návštěvníci zhlédnout vybrané ukázky reportáží, zpráv a novinářské práce.
Lektorem se stane přední český novinář David Macháček, kterého můžete znát z pořadu Reportéři ČT. Za svou práci byl mnohokrát oceněn, naposledy v dubnu tohoto roku získal v soutěži „PRIX NON PEREANT – Média na pomoc památkám“  ocenění za televizní reportáž „A přece se točí!“ o kontroverzním otáčivém hledišti v Českém Krumlově.

Přednáška se snaží probudit v posluchačích kritické vnímání informací proudících z médií a podpořit tvorbu vlastního názoru založeného na zhodnocení věrohodnosti dostupných pramenů.
Náš host vychází především ze svých vlastních zkušeností, věnuje se dvěma klíčovým a často zaměňovaných termínům žurnalistické praxe a přibližuje reálnou tvář médií. Zároveň upozorňuje na zkreslování informací nejrůznějšími komunikačními kanály.

Můžeme všemu, co nám předkládají noviny, televize či internet důvěřovat? Na jaké ukazatele se, ve snaze zjistit, co je a co není pravdivé, zaměřit?

 

Těšíme se na Vás!

 

9:00 - 10:45

Vzdělávací lekce jsou v případě nenaplněné kapacity sálu přístupné široké veřejnosti.


VSTUPNÉ:

studenti - 25 Kč

senioři - 30 Kč

veřejnost - 40 Kčback to list

Supported by:                                                                                                                                 
                                     

 

 In Cooperation with: