21.08. Živé kino: Nebezpečný svět Rajka Dolečka

Živé kino již tradičně předznamená blížící se 20. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů.
Na konci srpna proběhne na netradičních místech v Jihlavě celkem pět projekcí významných českých dokumentů uplynulého roku.

Projekce začínají vždy ve 20:30.
Vstupné je zdarma.
Všech projekcí se zúčastní jejich autoři. 

Více informací najdete na www.zivekino.cz.

V neděli nás mladá režisérka Kristýna Bartošová pozve na ústřední hřbitov (před hřbitovní kaplí Nanebevstoupení Páně), kde se skrze její snímek Nebezpečný svět Rajka Dolečka seznámíme s lékařem, který bezhlavě popírá genocidu v bývalé Jugoslávii.

Anotace filmu

Žánr dokumentárního portrétu pojala autorka, jejíž rodina má kořeny v Bosně, jako bitevní pole. Zaměřila se na českého lékaře Rajka Dolečka, který se s velkým nasazením věnuje obhajobě srbského generála Ratka Mladiće obviněného z válečných zločinů v bývalé Jugoslávii. V bezprostředně působícím díle, natočeném ruční kamerou a způsobem, který nezastírá přítomnost tvůrců, režisérka zpočátku opatrně, avšak čím dál ostřeji konfrontuje Dolečka s jeho kontroverzními postoji. Zároveň se ale sama musí dokázat vyrovnat s neotřesitelností lékařova názoru.


Těšíme se na viděnou!

 

 back to list

Supported by:                                                                                                                                 
                                     

 

 In Cooperation with: