16.12. Dokumentárním filmem od zpravodajství ke hranému filmu - lekce 3

Lekce 3 - Hraný dokument a hranice reálného

V závěrečné lekci třídílného cyklu se soustředíme na nejasné hranice mezi hraným filmem a dokumentární tvorbou. Překrývají se? Jaká jsou základní specifika hraného filmu? Za jakých okolností a v jakých žánrech je dokument využívá? Co dokumentu přináší využívání postupů hraného filmu? Co přináší hranému filmu využívání postupů dokumentaristiky? Odpověď nejen na tyto otázky dostanete v závěrečné lekci cyklu.

Časy, ve kterých se můžete přednášky zúčastnit:

10:00-11:45 

12:30-13:30 !POZOR ZMĚNA!

13:45-15:30 !POZOR ZMĚNA!

Budeme rádi, pokud svou účast potvrdíte na cdf@c-d-f.cz.

 

Blok: Dokumentárním filmem od zpravodajství k hranému filmu

Cyklus tří přednášek je věnován pojmu reality a způsobu, jakým lze formovat výpovědi o skutečných událostech ve světě filmu a médií. Soustředíme se na různorodost práce s informacemi a přidanými hodnotami dramatizace, kriticky se zamyslíme nad vnímáním obsahu. Odpovědět nám přijedou zajímaví hosté a jejich výklad doplní řada ukázek či projekcí tematicky propojených snímků.

V první lekci se zaměříme na zákonitosti zpravodajství, ve druhé na autorský dokumentární film a ve třetí na mizivou hranici, která dělí hraný film od dokumentárního filmu.

Každé úterý (2.12, 9.12, 16.12.) si můžete vybrat jeden ze tří časových bloků, který Vám vyhovuje nejvíce. (lekce lze navštívit také jednotlivě mimo celý cyklus).back to list

Supported by:                                                                                                                                 
                                     

 

 In Cooperation with: