Vzdělávací programy pro základní školy

Zde naleznete kompletní přehled aktivit, které nabízíme žákům základních škol. Vlevo jsou umístěné prakticky i teoreticky zaměřené výukové cykly a vpravo jednorázové lekce. Dole jsou na výběr filmy, které promítámé v rámci programů Filmové výchovy dokumentárním nebo animovaným filmem.

Cykly

Cykly jsou tvořeny souborem lekcí, které mají podobu animační dílny, praktického workshopu nebo teoretické hodiny zahrnující i práci ve skupině a společný rozbor filmových ukázek.


 

Krajinou zvuku (Novinka!)

Cyklus určený pro žáky 7.–9. třídy vás provede „krajinou zvuku“ v jeho různých podobách. Obecný úvod seznámí žáky se zvukem/akustikou v širším kontextu. Zaměříme se na zvuk nejenom jako na fyzikální jev, ale také na to, jak ovlivňuje naše emoce, byť ho často zdánlivě nevnímáme. • 8 vyučovacích hodin • přednášky a workshop s profesionálním zvukařem

 


 

Poznáváme sebe i svět filmem (Novinka!)

Teoreticko-praktický workshop je cílený na 8. a 9. třídu základních škol. Téma workshopu může být proměnlivé. Filmem lze zaznamenat nejenom školní akci či exkurzi, ale lze jím postihnout i konkrétní problém, na který žáci ve škole narážejí. • 8 lekcí  90 minut • přednášky s ukázkami a skupinovou prací zakončená natočením vlastního filmu

 


 

Obecný úvod do (nejen) dokumentárního filmu (Novinka!)

Cyklus dvou lekcí, které se snaží mladé návštěvníky přivést k aktivnímu rozboru promítaných ukázek, k zamyšlení nad „pravdivostí“ viděného a ke kritickému a nikoliv pasivnímu pohledu na dokumentární film. • 2 lekce: Projekce následovaná skupinovou prací. Pohled zpět do historie filmu.  90 nebo 120 minut • vhodné pro 2. stupeň ZŠ • přednáska s ukázkami a skupinovou prací


 

Teoreticko-praktický workshop (Novinka!)

Cyklus deseti lekcí v pěti blocích ve formě přednášek s ukázkami a společné práce ve skupině, následované diskusí s filmovým profesionálem (zvukař, kameraman, střihač a režisér). • 10 lekcí • 120 minut • vhodné pro 8. a 9. třídu ZŠ • přednáska s ukázkami a skupinovou prací zakončená natočením vlastního filmu
 

 

Tvorba animovaného filmu (Novinka!)

Cyklus, během kterého si děti vytvoří postupně animovaný film pomocí časosběrných záběrů, vdechnou život například své oblíbené hračce a v poslední lekci rozpohybují plastelínové postavičky podle svých nápadů. • 3 lekce: Pixilace. Objektová animace. Claymotion.  180 minut • praktická dílna

Jednorázové lekce

Projekce, výklad a diskuze v rámci jedné lekce, bez návaznosti na cyklus.
 


 

Informace v době postfaktické (Novinka!)

Seminář zaměřený na kritické čtení různých forem mediálních obsahů, na nichž ukazuje možné manipulace či zkreslení. • 90 nebo 120 minut (lépe) • přednáška s užitím ukázek

 

 

Fotka, Reklama, Manipulace (Novinka!)

Kurz představí studentům možnosti manipulace s obrazem v médiích, ať už fotografií či audiovizuálního obsahu. V druhé části si zkusíme analyzovat různá reklamní sdělení a pochopit, jaký dopad mají na lidskou mysl.  90 minut (120 minut) • vhodné pro 8. a 9. třídu ZŠ • přednáška s užitím tištěného vizuálního materiálu a ukázek
 

 

Reklama jako nástroj, média jako prostředek

 

 

 

 

 

Přednáška zaměřená na vliv a nástroje reklamy. Na příkladu známého filmu Český sen jsou demonstrovány konkrétní způsoby a praktiky, kterými obchodníci primárně ovlivňují širokou veřejnost. • 120 minut (optimálně 150 minut) • vhodné pro 8. a 9. třídu ZŠ • přednáška lektora a projekce filmu

 


 

Základy animace (Novinka!)

Lektorky během dvouhodinové lekce seznámí děti s povahou jednoho ze čtyř základních optických vynálezů (hraček) a následně se hračku naučí vyrobit. • 120 minut (optimálně 150 minut) • praktická dílna

 

 

 


 

Filmová výchova dokumentárním filmem

Vybírejte z nabídky přírodovědných dokumentů nebo pásem animovaných filmů, na kterých lze ukázat mnohá ze společenských nebo environmentálních témat.


 

Příběh lesa

Tvůrci proslulého filmu Mikrokosmos (1996) nyní zaznamenávali příběhy lesa. Tou nejmodernější technikou natáčeli čtyři roky na desítkách lokací po celé Evropě, dokonce žili v lese se sledovanými divokými zvířaty. Inspirační zdroj k diskusím na téma člověk a příroda nebo koloběh života• vhodné pro 1. i 2. stupeň ZŠ • délka 97 minut • český dabing • možnost společné analýzy a pojmenování filmových postupů


 

Pidiobři 3D

Pidiobři 3D nabízejí pohled do života čipmanka a křečka prériového zcela novou perspektivou. Uvidíte dvouměsíčního čipmanka, jak se připravuje na svou první zimu, nebo křečka prériového opouštějícího mateřskou noru a vydávajícího se vstříc dobrodružstvím na poušti. Inspirační zdroj k diskusím na téma člověk a příroda nebo koloběh života. • vhodné pro 1. i 2. stupeň ZŠ • délka 43 minut • český dabing • možnost společné analýzy a pojmenování filmových postupů


 

Nebe a led

Cesty francouzského polárníka a vědce Clauda Loriuse za polární kruh očima režiséra oceňovaného filmu Putování tučňáků (2005). Na příběhu odvážného vědce a jeho zásadního objevu film ukazuje, jaký dopad může mít chování člověka na budoucnost naší planety. Inspirační zdroj k diskusím na téma ochrana přírody nebo globální oteplování. • vhodné pro 2. stupeň ZŠ • délka 89 minut • český dabing • možnost společné analýzy a pojmenování filmových postupů

 


 

Filmová výchova animovaným filmem

 

Animáčky 1

Žánrově a stylově různorodé filmy studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně seznámí nejmenší diváky pomocí různých animačních technik s aktuálními tématy jako jsou ekologie, tolerance k jiným kulturám nebo šikana• vhodné pro 1. stupeň ZŠ • délka 57 minut • český dabing • možnost společné diskuse po filmu


 

Animáčky 2

Pásmo krátkých filmů nám nabízejí jak možnost nás zabavit, tak i povědomí o různých žánrech nebo ponaučení o společenských tématech. Filmy střídají žánry i animační techniky. • vhodné pro 1. stupeň ZŠ • délka 57 minut • český dabing • možnost společné diskuse po filmuRealizováno za podpory:                                                                                                                                 
                                     

 

 Dále spolupracujeme s: