Vzdělávací program pro děti během 20. MFDF Ji.hlava

MFDF Ji.hlava letos ve spolupráci s Centrem dokumentárního filmu a dalšími jihlavskými organizacemi poprvé připravil pilotní projekt doprovodného programu pro děti, který je k dispozici dětem akreditovaných návštěvníků.

Workshop animace: Příběh města aneb Odhalte Jihlavu v animovaném dokumentu (26.–28. 10.)

Cílem workshopu je přiblížit dětem, které s rodiči navštíví festival, město Jihlavu, a nechat je pod vedením zkušených lektorů odvyprávět společně jeho příběh. Děti se tak stanou spolutvůrci animovaného dokumentu a na vlastní kůži zažijí vznik filmového díla, zatímco se jejich rodiče mohou intenzivně účastnit festivalových projekcí … aby pak poslední den workshopu během závěrečné projekce mohli vyškoleným okem ocenit výsledek tvorby svých dětí. Workshop proběhne převážně v Městské knihovně v Jihlavě, ale také v jihlavských ulicích a podzemí.

 

Workshop je určen pro děti mezi 6 a 11 lety. Cena za třídenní workshop je 400 Kč (včetně vstupného do podzemí a materiálu), maximální počet účastníků je 12 dětí.

co s sebou:

 • vhodné oblečení na procházku městem (v podzemí bývá chladno, venku často deštivo) i na tvorbu samotnou 
 • svačinu a pití (na dopoledne i odpoledne)
 • telefonní číslo na rodiče
 • vybavený penál (tužky, nůžky, pastelky)

Workshop nabízíme ve spolupráci s Městskou knihovnou Jihlava a brněnským Kinem Art.

            

 


 

Kulturně-vzdělávací program v Muzeu Vysočiny (středa 26. 10.)

CDF ve spolupráci s Muzeem Vysočiny nabízí vzdělávací program pro děti různého věku. Děti se programu účastní samostatně, bez doprovodu rodičů (ale mohou i s nimi). Lze si vybrat jediný program, nebo se zúčastnit dvou nebo všech tří. V pauze bude o děti postaráno, nicméně prosíme, berte na vědomí, že dítě se programu účastní na Vaši zodpovědnost (týká se především dětí předškolního věku) a přítomna bude pouze lektorka muzea, nikoliv pedagogický dozor. Volte prosím program podle možností svého dítěte.

 

co s sebou:  Svačinu, pití, telefonní číslo na rodiče.

místo:  Muzeum Vysočiny, Masarykovo nám. 1317/57, Jihlava

 

Program nabízíme ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava
 

(foto: Muzeum Vysočiny Jihlava)


 

Výtvarné dílny v OGV: Africké inspirace
(pátek 28. 10.)

Ve spolupráci s Oblastní galerií Vysočiny nabízíme dvojici výtvarných dílen spojenou se společnou prohlídkou výstavy Africké inspirace Jana Vičara. 

 

co s sebou:  Svačinu, pití, telefonní číslo na rodiče.

místo:  Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo náměstí 24, Jihlava

lektorka: Dominika Pýchová

 

Program nabízíme ve spolupráci s Oblastní galerií Vysočina

 

(foto: Dominika Pýchová)


 

Harmonogram:

 

středa 26. 10. 

14:00 - 18:00 Městská knihovna v Jihlavě, Hluboká 109/1 (sraz ve 13:50 před budovou knihovny)


čtvrtek 27. 10.

 9:30 – 11:30: knihovna / animace s lektory 
11:30 – 12:30: knihovna / program v dětském odd. knihovny: Povídání a čtení o Jihlavě 
12:30 – 14:00 pauza na oběd, děti jsou s rodiči
14:00 – 16:00 knihovna / animace s lektory 
16:15 – 17:00 společná exkurze do jihlavského podzemí

pátek 28. 10.

 9:30 – 11:30: Oblastní galerie Vysočina / animace s lektory 
11:30 – 12:30: odpočinkový program - bude upřesněno (např. výprava na "dračí hřiště", procházka po jihlavských hradbách, hřiště na parkánu)
12:30 – 14:00 oběd, děti jsou s rodiči
14:00 – 16:00 OGV / dokončení animace
16:00 – 16:30 OGV / postprodukce
16:30 – 17:00 OGV / projekce pro rodiče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

9:30 – 10:30  Poprvé v muzeu

 • komentovaná prohlídka muzea s pracovním listem
 • od 4 let
 • délka 60 minut
 • vstupné 10 Kč
 • max. 15 dětí

 

11:00 – 12:30  Kam horník nemůže, tam nastrčí permoníka

 • dobrodružná a trošku strašidelná mini-exkurze do středověkého stříbrného dolu spojená s ražbou mincí
 • od 6 let
 • délka 60 až 90 minut
 • vstupné 10 Kč
 • max. 15 dětí

 

15:00 – 16:00  Putování po starých plánech města

 • objevná výprava pro malé i velké; v hlavní roli jihlavské centrum, hradby, hřbitovy a místní pověsti
 • od 9 let
 • 60 min. a více (s možností kdykoliv s rodiči odejít)
 • vstupné 20 Kč
 • max. 15 dětí

 

 

 

 

 

 

 

 


 

14:00 – 15:15  Dílna: Experimentální grafika 

Děti si projdou deset stanovišť kde si vyzkouší různé techniky tisku, přednostně pomocí přírodních materiálů. Výsledné dílo si také zarámujeme. 

 • pro děti od 6 do 11 let
 • 75 minut
 • vstupné 10 Kč
 • max. 10 dětí

 

15:45 – 17:00 Dílna: Tvorba masek

Výroba masek z různých, převážně přírodních materiálů. Inspirací nám bude etnografická sbírka pozapomenutého sochaře F. V. Foita probíhající taktéž v OGV.

 • pro děti od 6 do 11 let
 • 75 minut
 • vstupné 10 Kč
 • max. 10 dětí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
                                     

 

 Dále spolupracujeme s: