Animáčky 2

OBSAH 

Druhé pásmo krátkých animovaných filmů pochází z dílny studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, studentů pražské FAMU a UMPRUM. Příběhy jsou žánrově a stylově různorodé. Objevují se mezi nimi i abstraktní snímky, které umožní dětem zapojit vlastní fantazii. Malí diváci se mohou seznámit s různými animačními technikami, kterými jsou filmy vyrobeny. 

ANIMÁČKY 2

 * vhodné pro 1. stupeň ZŠ

 * délka pásma: 56 minut

 * pro mateřské školky nabízíme upravené pásmo v délce 45 min. 

 

FORMÁT

Školní projekce v kinech jako rozvíjení témat v další výuce žáků základních a mateřských škol – takový je cíl pásma krátkých českých animovaných filmů pro děti s názvem Animáčky.

Celé pásmo je zaměřené na aktuální společenská témata. Filmy střídají žánry i animační techniky. Jsou seřazené tak, aby kromě zábavy přinesly i prostor pro hlubší zamyšlení nad tématy jako je ekologie, tolerance k jiným kulturám, šikana. Diskuze k těmto tématům může probíhat v navazujících hodinách ve školách.

O PROJEKTU

Chceme, aby se děti při sledování především bavily, ale forma pásma krátkých filmů nám nabízí možnost zapojit kromě zábavy i jiné žánry nebo ponaučení. V minulém roce jsme výběr dramaturgicky upravili tak, aby odrážel právě témata jako ekologie, tolerance k jiným kulturám a šikana. Jsou to témata, která podle nás je potřeba ve školách otevírat a podněcovat k diskuzi….

Velmi pozitivně učitelé vnímají to, že díky filmům mohou otevírat diskuzi s žáky právě o zmíněných tématech. Snaží se pak s dětmi pracovat tak, aby dokázaly vyjádřit svůj vlastní názor, a to je pro začátek nejjednodušší právě prostřednictvím filmů a obrázků.

Projekce filmů chceme organizovat především v klasických kinech. Přijde mi důležité jak společné sledování filmu, tak funkce kina jako společenského prostoru.“            

Petra Ptáčková, autorka projektu Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
                                     

 

 Dále spolupracujeme s: