15.04. Zpravodajství a publicistika - svět médií v praxi I.

Lekce je zaměřena na zpravodajství, publicistiku, a jejich zákonitosti. Co jsou to zpravodajské hodnoty? Jakým způsobem ovlivňují zpravodajství a formují jeho druhy? Jakým způsobem jsou koncipovány zpravodajské šoty pro televizní zpravodajství? Jak se zpravodajství liší od publicistiky? A jakou roli zde sehrává osobní hledisko? Jak tedy přiblížit události světa všem? Na tyto otázky dostanete odpověď během přednášky lektorované předním českým publicistou Davidem Macháčkem (1970).

 

David Macháček

Ač původně vystudoval Stojní fakultu ČVUT, k novinařině se dostal poměrně záhy. Od roku 2000 začal psát jako redaktor v MF DNES, posléze vystřídal několik dalších působišť (Hospodářské noviny, týdeník Respekt,..) a v současné době ho můžete vídat v pořadu Reportéři ČT. Získal mnohá ocenění, mimo jiné v rámci soutěže "PRIX NON PEREANT - Média na pomoc památkám" nebo na Mezinárodním festivale dokumentárních filmů Ji.hlava.
Více o jeho úspěších najdete zde.zpět na výpis

Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
                                     

 

 Dále spolupracujeme s: