29.04. NOVÁ ÉRA Báry Šichanové / 20:00 / ONLINE
Host: Michaela Dvořáková a Michaela Lebedíková

Čtvrtek 29. dubna 2021, 20:00, akce proběhne online

Živý dokument Nová éra je zpět! Prostřednictvím webinářů se budeme opět věnovat současným společenskovědním tématům nejen ze světa audiovizuálních médií. Minulý rok moderoval pravidelně Novou éru dokumentarista Ivo Bystřičan, letos to ale bude trochu jinak. Každé vydání Nové éry se uskuteční pod taktovkou různých dokumentaristů či jinak tvůrčích osobností. Každý z nich si vybere vlastní téma, které podle něj rezonuje společností a k tématu si také pozve vybraného hosta. Buďte u toho s námi!

Revenge porn a deepfake

Poslali jste někdy svému partnerovi/partnerce svoji nahou fotku? V posledních měsících se i v českém mediálním prostoru začíná objevovat téma etických aspektů pornografie.

Mluví se o podmínkách vzniku explicitního obsahu ze strany pornoprodukcí, zacházení s herečkami a herci nebo o vlivu pornografie na psychiku a intimní život teenagerů i dospělých. Už méně je řeč o amatérské a osobní produkci fotek nebo videí, která vznikají (nebo je s nimi nakládáno) nekonsenzuálně, tedy bez souhlasu, s cílem dotyčnou/dotyčného poškodit.

Lze se proti tzv. pornu z pomsty nějak bránit? Jak do pornografie zasahuje rozvoj technologií jako je deepfake? A jak moc nám jako konzumentům explicitního obsahu vůbec záleží na okolnostech jeho vzniku?Hostka: Michaela Dvořáková

Působí jako doktorandka na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Věnuje se teoretickým a právním aspektům soukromí a ochrany osobnosti. Ve své akademické činnosti se zaměřuje zejména na problematiku nekonsenzuální pornografie, sextingu, pornografických deepfakes a na otázky související s nekontaktním sexuálním násilím.

Hostka: Michaela Lebedíková

Doktorandka mediálních studií a žurnalistiky, která se věnuje zkoumání pornografie a jejích účinků na Masarykově univerzitě v Brně. Mezi její výzkumná témata patří obsah pornografie, zkušenost žen s konzumací pornografie a feminismus a etika v pornu. Na doktorátu zkoumá dopady expozice sexuálním obsahům a sextingu na životní pohodu mladistvých.

Bára Šichanová

Je vedoucí programu a moderátorka Radia Wave, kde zodpovídá za obsahovou agendu stanice, dramaturgii a vývoj nových formátů. Pravidelně moderuje podcast o intimitě a vztazích Šeptem. Moderuje debaty, konference, filmové premiéry nebo křty. Dlouhodobě spolupracuje s organizacemi Elpida, Nesehnutí, s festivaly Jeden svět, Mezipatra nebo nakladatelstvím Paseka. Pro festival Mezipatra nově působí i jako lektorka výukových programů pro základní a střední školy.

zpět na výpis

Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
                                     

 

 Dále spolupracujeme s: