16.12. Metody v dokumentárním filmu 3

Anotace cyklu

Cyklus čtyř přednášek představuje tvůrčí postupy, které autoři využívají při tvorbě dokumentárních filmů. K porozumění dokumentárnímu filmu je užitečné znát procesy, jak filmy vznikají, jaká rozhodnutí dělají autoři, jak mohou využívat výrazové prostředky. Studenti se učí identifikovat nejen, o čem film je, ale také jak s divákem komunikuje, jak byl vytvořen a v jakém kontextu jakým způsobem působí. Tento přístup upírá k postupům, jak byl film vytvořen, jak se konstruuje jeho názor, čím se projevuje jeho úhel pohledu, umožňuje rozkrývat a problematizovat způsoby a prostředky, jak film komunikuje s divákem a pomáhá lépe identifikovat manipulativní strategie či klást si etické otázky. 

 

Lekce 3

Lekce představuje sociologický časosběrný film sledující příběhy vybraných postav v rozpětí mnoha let. Konkrétní příklad ukazuje přístup produkčně náročných mnohaletých setkávání režiséra s jeho protagonisty, která se dějí na základě vzájemného dialogu, nepřetržitého sledování životních peripetií postav a hlubšího vztahu s režisérem. Analyzovaný film Soukromý vesmír české režisérky Heleny Třeštíkové je unikátním 37letým pozorováním příběhu syna režisérčiny kamarádky od doby jejího těhotenství po Honzův zralý věk. Sleduje peripetie životního případu Honzy i celé rodiny, ale zároveň je silnou výpovědí o proměňující se době od počínající normalizace v socialistickém Československu po nedávnou současnost České republiky jako moderní evropské země.

 

Termíny:

8:00 - 10:30

13:00 - 15:30

 

 

 

VSTUPNÉ:

studenti - 25 Kč

senioři - 30 Kč

veřejnost - 40 Kčzpět na výpis

Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
                                     

 

 Dále spolupracujeme s: