21.10. Film a právo

9:00 - 11:00

Zákony jsou obecně závazné právní předpisy přijaté parlamentem.
A takové předpisy na nás číhají na každém rohu - filmový průmysl nevyjímaje.
Posluchači získají během přednášky ucelený přehled nejdůležitějších právních předpisů, s nimiž výrobci a distributoři filmů a stejně tak i jejich diváci běžně přicházejí do styku.
Zaměříme se především na právo autorské, právo na ochranu osobnosti a také na právo na svobodu projevu.
Pomocí ilustrativních ukázek nejen z dokumentárních filmů si ukážeme, jak mohou různé typy filmů přesahovat do různých oblastí práva.
V průběhu diskuse vykreslíme modelové situace, jimž musí filmaři nezřídka čelit. A neopomeneme ani (právně) nejednoznačné situace (např. užití skryté kamery, meze nedotknutelnosti soukromí veřejně činných osob nebo filmy na principu found footage). 

 

Lektor 

Ivan David (na obrázku) byl v roce 2013 jmenován expertem Státního fondu kinematografie se specializací na ochranu práv ke kinematografickým dílům a jejich záznamům. Ve své advokátské praxi se specializuje na právo duševního vlastnictví (především právo autorské a právo ochranných známek) a souvisejících právních odvětví (právo mediální, právo filmové, právo reklamní nebo právo proti nekalé soutěži).
Ve své publikaci Filmové právo: Autorskoprávní perspektiva (2015) se věnuje rozmanitým aplikacím práva ve filmovém průmyslu. V centru zájmu je přímá či nepřímá regulace výroby a distribuce filmu. Jeho kniha je jedinou českou publikací přehledně podávající výklad filmového práva.

 

Vzdělávací lekce jsou v případě nenaplněné kapacity sálu přístupné široké veřejnosti.

 

Těšíme se na Vás!

 

VSTUPNÉ:

studenti - 25 Kč

senioři - 30 Kč

veřejnost - 40 Kčzpět na výpis

Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
                                     

 

 Dále spolupracujeme s: