07.12. Dokumentárním filmem od zpravodajství ke hranému filmu 1

LEKCE 1 - OBECNÝ ÚVOD DO PROBLEMATIKY FILMU, MÉDIÍ A JEJICH VZTAHU K REALITĚ

7:30 - 10:30
12:30 - 15:30

Obě vypsané lekce budou obsahově totožné.

Cyklus jako celek se zamýšlí nad možnostmi, jakými lze ve světě filmu a médií formulovat výpovědi o skutečných událostech. Kriticky hodnotí pojmy „realita“, „realističnost“, „autenticita“ a „objektivita“.

První ze čtyř lekcí posluchačům představí proudy v dějinách kinematografie, které formovala snaha, co nejvíce se přiblížit realitě, a na druhou stranu ty, které usilovaly o vytváření iluzorních a smyšlených světů a příběhů. Vysvětlíme si, co oba proudy spojuje a jaké má kinematografie prostředky k manipulaci s natočeným materiálem.
Jako můstek mezi světem filmu a světem médií nám poslouží stále velmi aktuální dokumentární film Český sen (2004). 

 

Vzdělávací lekce jsou v případě nenaplněné kapacity sálu přístupné široké veřejnosti.

 

Těšíme se na Vás!

 

VSTUPNÉ:

studenti - 25 Kč

senioři - 30 Kč

veřejnost - 40 Kčzpět na výpis

Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
                                     

 

 Dále spolupracujeme s: