Myšlení o fotografii 1. Průvodce modernitou v antologii textů

Autor: Jaroslav Anděl
Jazyk: česky
Rok vydání: 2012
Vydavatelství: Nakladatelství AMU
ISBN: 9788073312350
CDF katalogizace: 791.4 Filmová teorie a kritika
Signatura: DO/791.4/92/AND
Předmětová hesla: Fotografie; 19.-20. stol.; dějiny fotografie; Umění a společnost; teorie umění

Stále více teoretiků a kritiků problematizuje klíčové pojmy jako pravdivost, objektivnost, dokumentárnost a autentičnost fotografie na jedné straně a specifika fotografie a fotografické médium na straně druhé. Tyto pojmy jsou historicky podmíněné, neboť vznikly ve specifických sociálních podmínkách. Je však možné se také tázat, nakolik působení fotografie jako dominantní technologie vizuální komunikace ovlivňovalo naše porozumění základním filosofickým pojmům pravdy, vidění a viditelnosti, vnímání času a prostoru, historicity a paměti. Není náhoda, že se tato témata vinou jako nit celým dosavadním myšlením o fotografii a tvoří jeho hlavní referenční rámec. Proto myšlení o fotografii s jeho pluralitou kontextů, jeho proměnlivostí a otevřeností je i myšlením o základních pojmech, které nás provází modernitou, a pomáhá nám tak porozumět sobě samým.Myšlení o fotografii 1. Průvodce modernitou v antologii textů


Rezervace:
K rezervování knih je třeba být přihlášen, pokud nemáte uživatelský účet, je třeba se registrovat.
Knihy podle abecedy
...ABCČDEÉFGHCHIÍJKLMNOPRŘSŠTUÚVWXYZŽ

Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
          
                                          

 

 Dále spolupracujeme s: