Kino Ikon 2/12

Originální název: Kino Ikon 2/12
Jazyk: slovensky
Rok vydání: 2012
Vydavatelství: Asociace slovenských filmových klubů, Slovenský filmový ústav
Počet stran: 227
ISBN: 1335-1893
CDF katalogizace: P Periodicals
Signatura: P/1488
Předmětová hesla: Filmy

Číslo otvára trojica rozsiahlych štúdií. V prvej sa Petra Hanáková venuje jednej z málo známych postáv slovenskej filmovej tvorby a výroby z obdobia vojnových 40. rokov Pavla Čambalu. Na jej portrét málo známeho hýbateľa slovenského filmovníctva nadväzuje štúdia Márie Ferenčuhovej zameraná na rétoriku a poetiku slovenských non-fiction filmov z produkcie Školfilmu a Nástupu. Viac na tému čísla (čs. nová vlna) už nadväzuje štúdia Milana Klepikova z NFA odkrývajúca pozadie vzťahu tvorcov francúzskej novej vlny k predchádzajúcej cinéma de qualité. V hlavnej téme sa číslo venuje čs. kinematografii 60. rokov – českým pohľadom sú sledované slovenské filmy a naopak. Impulzom k téme bolo okrem iného aj minuloročné pripomínanie 50. rokov vzniku kľúčových diel čs. filmovej novej vlny. V súbore textov, pod dohľadom editora témy Petra Michaloviča, pritom pôjde o nové pohľady na vybrané diela susednej novej vlny. Okrem toho by sa súčasťou čísla mali stať aj ďalšie články a reflexie mimo tému čísla (napr. analýza Abuladzeho Pokánia), prípadne recenzie vybraných knižných (Dejiny filmovej hudby) i filmových titulov (vybrané filmy slovenskej produkcie). Kino-Ikon opäť doplní aj číslo časopisu FRAME – rovnako zamerané na analýzy u nás najmenej známych filmov novej vlny 60. rokov.

Zdroj: asfk.skKino Ikon 2/12


Rezervace:
K rezervování knih je třeba být přihlášen, pokud nemáte uživatelský účet, je třeba se registrovat.
Knihy podle abecedy
...ABCČDEÉFGHCHIÍJKLMNOPRŘSŠTUÚVWXYZŽ

Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
          
                                          

 

 Dále spolupracujeme s: