Informační boj o Československo / v Československu (1945-1989)

Autor: Jaroslav Pažout, (ed.)
Jazyk: česky
Rok vydání: 2014
Vydání: 1. vydání
Vydavatelství: Technická univerzita v Liberci, Ústav pro studium totalitních režimů
Počet stran: 287
ISBN: 9788087912102 (ÚSTR) / 9788074940897 (TUL)
CDF katalogizace: 654.1 Televize, rozhlas, osobnosti médií
Signatura: 654.1/1304/PAŽ
Předmětová hesla: Propaganda; Komunistický režim; Československo

Snaha ovlivnit veřejné mínění – domácí i zahraniční – je přirozeným cílem každého režimu, který se prostřednictvím propagandy snaží jednak o svou legitimizaci a prosazení vlastních cílů, jednak o potření skutečných i zdánlivých protivníků. Také Československo bylo ve svých dějinách vždy arénou i předmětem informačního boje mezi různými vnitřními i vnějšími politickými silami a ideovými směry.
Markantně se to projevilo i v prvních letech po skončení druhé světové války, kdy se rozhodovalo o budoucí podobě státu, a především po únoru 1948, kdy se komunistický režim snažil upevnit a posléze i udržet své pozice též prostřednictvím mohutného propagandistického působení spojeného s organizováním řady rituálních akcí, na kterých vyžadoval masovou účast obyvatel. Do informačního boje se samozřejmě zapojili i odpůrci komunistického režimu.
Publikace si klade za cíl přispět ke zkoumání tohoto důležitého tématu. První část se zabývá probelamtikou propagandy obecně. Druhý blok obsahuje případové studie k některým dílčím problémům informačního boje a propagandy. Poslední blok je vyhrazen příspěvkům zkoumajícím možnost aplikace daného tématu pro didakticko-pedagogické účely a propagandu ve filmu.
Vedle obrazových příloh k jednotlivým článkům obsahuje kniha šestnáct propagandistických a osvětových plakátů z první poloviny sedmdesátých let 20. století.Informační boj o Československo / v Československu (1945-1989)

DO.poručujeTuto knihu doporučuje: Milan Kruml
Rezervace:
K rezervování knih je třeba být přihlášen, pokud nemáte uživatelský účet, je třeba se registrovat.
Knihy podle abecedy
...ABCČDEÉFGHCHIÍJKLMNOPRŘSŠTUÚVWXYZŽ

Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
          
                                          

 

 Dále spolupracujeme s: