Film - náš pomocník. Studie o (ne)užitečnosti českého krátkého filmu 50. let

Autor: Lucie Česálková, (ed.)
Jazyk: česky
Rok vydání: 2015
Vydání: 1. vydání
Vydavatelství: Národní filmový archiv, Masarykova univerzita
Počet stran: 327
ISBN: 9788070041703
CDF katalogizace: 791c Český film
Signatura: 791c/1194/ČES
Předmětová hesla: krátký film; Česko; 20. stol.; kinematografie; Filmová tvorba; Filmová výroba; Armádní film

Kolektivní monografie shrnuje výsledky bádání studentů Ústavu filmu a AV kultury FF MU v Brně v oblasti českého krátkého filmu 50. let. Studie zaměřené na dílčí oblasti průmyslového, zemědělského, branného, sportovního, kulturního a dalších druhů filmů rozebírají kulturně-politické i ekonomické podmínky vzniku tohoto typu tvorby, její tematické sepětí s požadavky zadavatelů (zejména státu) a vztah k dalším médiím, která zadávající instituce využívaly k šíření stejného typu sdělení. Vedle kontextu je rozbírána též rétorická a stylistická rovina jednotlivých snímků. Dva z textů se soustředí na specifická distribuční okna, do nichž krátké filmy vstupovaly, a to Filmovou lidovou univerzitu a kina Čas. Dílčí texty mimo jiné dokazují, že i přes programovost a plánovaní se většinu kulturně-politických záměrů zadavatelům nedařilo v praxi uplatnit tak, jak se předpokládalo. Studie bilancují ideologický, ekonomický a zábavní potenciál krátkého filmu, a dokládají, v jakých případech se který z nich prosadil a tedy i to, do jaké míry snímky chápané jako užiteční služebníci skutečně užitečné byly.

Tuto knihu Centru dokumentárního filmu věnovala Lucie Česálková.Film - náš pomocník. Studie o (ne)užitečnosti českého krátkého filmu 50. let


Rezervace:
K rezervování knih je třeba být přihlášen, pokud nemáte uživatelský účet, je třeba se registrovat.
Knihy podle abecedy
...ABCČDEÉFGHCHIÍJKLMNOPRŘSŠTUÚVWXYZŽ

Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
                                   

 

 Dále spolupracujeme s: