3/4: Viditeľnosť

Originální název: 3/4: Viditeľnosť
Jazyk: slovensky
Rok vydání: 2015
Vydavatelství: ATRAKT ART
Počet stran: 68
ISBN: 13355309
CDF katalogizace: P Periodicals
Signatura: P/1439
Předmětová hesla: rozhovory; Kultura; Umění

Časopis 3/4 vychádza od roku 1999 (pôvodne pod názvom Trištvrte revue, potom 3/4 REVUE), najskôr dvojmesačne a od roku 2002 ako štvrťročník. 3/4 sa príťažlivou obsahovou a grafickou formou venuje súčasnej kultúre, umeniu a kreativite, pričom sa zameriava najmä na netradičné formy tvorivosti, kultúru nových médií a elektronické umenie, aktuálne fenomény ako mesto, subkultúry a tvorivé komunity, či prekračovanie hraníc v inovatívnej umeleckej tvorbe. 3/4 skúma vzájomné vzťahy a presahy medzi spoločnosťou, vedou, technológiami a tvorbou. 3/4 vyhľadáva inovatívne myšlienky, vízie a prejavy dnešnej audiovizuálnej kultúry, podporuje domáce umelecké komunity, uprednostňuje interdisciplinaritu a tvorivý intermediálny prístup pred tradičným delením na jednotlivé umelecké druhy a žánre.

3/4 má na Slovensku nezastupiteľné miesto v oblasti hudobnej reflexie, keďže sa ako jediné periodikum systematicky venuje mapovaniu aktuálnych hudobných prejavov a ich vzájomných presahov naprieč žánrami: súčasná vážna hudba, elektroakustická hudba, improvizovaná hudba, avantgardný jazz, alternatívny rock a pop, experimetnálna elektronika.

3/4 nechce len reflektovať prebiehajúce dianie, ale je aj iniciátorom nových aktivít a umeleckých projektov, počítajúcich so zapojením nastupujúcej umeleckej generácie. Preto magazín pravidelne poskytuje priestor pre prezentáciu tvorby mladých autorov formou objednávok pôvodných vizuálnych diel so zreteľom na špecifiká časopisu ako média. Doteraz sme tak iniciovali vznik prác radu talentovaných grafických dizajnérov či vizuálnych umelcov.

 

Obsah čísla 29


Petr Kopp - Šumava 1983: Mapy obrazem politiky
Jan Čumlivski - Simulator 1.0
Čumlivski, Kopp - Trajektórie v teréne
Adriana Kábová - Rodinný rozhovor o moci exotických obrazů
Morelli / Berrone - Art on demand
Ivana Rumanová - Trable s ostražitosťou
Miriam Kanioková - Neznesitelná príťažlivosť čardášu
Martin Kochan - Art on demand
Dimitris Papadopoulos & Vassilis Tsianos - Anatómia migrácie3/4: Viditeľnosť


Rezervace:
K rezervování knih je třeba být přihlášen, pokud nemáte uživatelský účet, je třeba se registrovat.
Knihy podle abecedy
...ABCČDEÉFGHCHIÍJKLMNOPRŘSŠTUÚVWXYZŽ

Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
          
                                          

 

 Dále spolupracujeme s: