Knihovna

„Duch dokumentární tvorby spočívá spíše než v užití dokumentu ve schopnosti uvést jej v život a dát ho k dispozici historii, a přitom nic neubírat na jeho uměleckém vyznění.“


Guy Gauthier: Dokumentární film – jiná kinematografie, s. 254

Publikace

 

Více než 1400 titulů čítá nyní knižní kolekce Centra dokumentárního filmu. Jádro kolekce tvoří literární dědictví Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava, které Centrum dokumentárního filmu průběžně a systematicky doplňuje.

Naleznete zde encyklopedie, odborné i populárně-naučné publikace, periodika, katalogy a studijní statě. Kolekce umožňuje rozvíjet zájmy, prohlubovat znalosti nebo doplnit odborné vzdělání. Prezenčně jsou zde připraveny publikace nejen o dokumentárním filmu, ale také o jiných druzích umění, společnosti a kultuře obecně. Speciální místo pak mají periodika zaměřená na českou filmovou a kulturní scénu, stejně jako zahraniční časopisy věnující se podobné tematice, avšak ve světovém měřítku. Fond je přístupný všem registrovaným návštěvníkům z řad široké veřejnosti. 

 

Trychtýř Do.poručuji!

Na hřbetech některých knih objevíte symbol trychtýře. Nalézt jej můžete napříč celým knižním fondem. Hosté Centra dokumentárního filmu a další osobnosti české i světové kulturní scény průběžně dostávají příležitost doporučit své oblíbené knihy návštěvníkům CDF.

Zjistěte, jaké knihy formovaly významné osobnosti a které nyní mohou ovlivnit i vás:

 

Tematické knižní balíky

Zde můžete sledovat tematické balíky knih věnující se konkrétnímu problému, regionu, události nebo vědní oblasti.

 

 

Do.začátku

Sekce umístěná hned u vstupu do prostoru Centra dokumentárního filmu po pravé straně slouží jako příruční knihovna pro rychlou orientaci a začátek studia v různých oblastech umění, médií, kultury a společenského dění. Naleznete zde klíčové publikace z jednotlivých oddílů knihovní kolekce CDF poskytující elementární vhled do zvolené problematiky, podle kterých se tak můžete zorientovat ve zbytku knihovny. 


Tyto knihy naleznete v knihovní databázi pod signaturou začínající písmeny DO.

 

Třídění fondu

Knižní kolekce CDF je rozdělena do několika základních kategorií. Každá kniha je opatřena signaturou, která vás navede k tematicky odpovídajícím policím s knihami. V rámci oddílů jsou knihy tříděny abecedně podle příjmení autora. Všechny důležité údaje pro dohledání konkrétní publikace naleznete v knihovní elektronické databázi.

 

Signatury a tematické oddíly knihovny CDF

 • Encyklopedie, slovníky, přehledy – signatura 03 
 • Vše o televizi a rádiu a o osobnostech spjatých s médii – signatura 654.1
 • Publikace o ostatních druzích umění jako architektura, divadlo, poezie, výtvarné umění, a obrazové publikace například o filmových plakátech – signatura 72-78
 • Publikace pojednávající o konkrétním filmu či uměleckém směru, žánru nebo hnutí v kinematografii – signatura 791
 • Podskupina publikací oddílu 791, ve které jsou zařazeny publikace podle stejného klíče s tím rozdílem, že se dotýkají českého nebo československého filmu, popřípadě české exilové tvorby – signatura 791c
 • Vše, co se týká primárně animovaného, kresleného filmu i tvůrců animovaných filmů – signatura 791.228
 • Publikace věnované oblasti dokumentárního filmu, jeho tvůrcům a teorii – signatura 791.229
 • Odborné a teoretické publikace, knihy pojednávající o filmové kritice a o reflexi filmů společností – signatura 791.4
 • Odborné publikace o filmovém průmyslu, produkci a distribuci a ekonomické stránce kinematografie – signatura 791.6
 • Publikace filmových festivalů nebo o filmových festivalech – signatura 791.65.079
 • Biografie, autobiografie, vzpomínky, rozhovory, deníky českých i světových osobností – signatura 929
 • Publikace v jiných jazycích než je čeština a slovenština – signatura E821
 • Periodika – signatura P
 • Katalogy – signatura K

Knižní novinky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučujeme z nejnovějších přírůstků: 
 
Film a dějiny 2.: Adolf Hitler a ti druzí. Filmové obrazy zla
Sborník příspěvků vytvořených k tématu 5. ročníku stejnojmenného filmového festivalu volně navazuje na první "průkopnický" svazek, který vyšel pod edičním vedením historika Petra Kopala v roce 2005 (nakl. Lidové noviny) a který se pokusil nastínit možnosti spolupráce historiků a filmových vědců nad tématem zobrazení historie na filmovém plátně. 
 
 
 
Film a dějiny 6. - Postkomunismus: Proměny českého historického filmu po roce 1989
Kolektivní monografie Film a dějiny 6. Postkomunismus postihuje vybraná témata spojená s proměnou žánru historického filmu a televizního seriálu a jeho společenskou reflexí po roce 1989. Jednotlivé studie se zaměřují na prvky ostalgie a postkomunismu, ideovou revizi pohledu na české dějiny, návaznost na tvorbu šedesátých let a přetrvávající schémata z období normalizace, proměnu filmového stylu a narace, přesun témat od velké historie k osobní a rodinné historii.
 
 
 
Jak vznikl film
Pojďte se dozvědět, co vše se muselo stát, než vznikl první celovečerní animovaný film. Budeme si vyprávět příběhy od Leonarda Da Vinciho až po Lotte Reinigerovou.
Náš výlet do filmové archeologie je mimo jiné poctou době 18. a 19. století, bez jejichž vynálezů a společenských změn bychom se dnes těžko bavili v kině, u televize, počítače nebo tabletu. 
 
 

Jan Němec. Enfant terrible forever. Díl II. 1975-2016
Druhá část knihy o režisérovi Janu Němcovi, navazující na první díl událostmi po roce 1974,
přibližuje režisérovy životní peripetie v exilu, návrat do vlasti po roce 1989 a umělecké i pedagogické působení Jana Němce až do úmrtí v březnu 2016. 

 

Továrna Barrandov. Svět filmařů a politická moc 1945–1970
Na Barrandově se dnes natáčí víc zahraniční než domácí filmy, ale do roku 1990 tamní studio platilo za symbol a pomyslné centrum české kinematografie. Kniha je prvním pokusem o historii tohoto centra. Nezabývá se jen výjimečnými herci a režiséry, ale celým „světem filmu“, jeho organizací práce, vnitřním sociálním životem, nepsanými pravidly a konflikty s politickou mocí. 
 
 
 
Film a dějiny 5. Perestrojka/přestavba
Byla-nebyla československá perestrojka/přestavba… Sovětský pokus o reformu či resuscitaci systému, zosobněný Michailem Gorbačovem, novým generálním tajemníkem ÚV KSSS (1985), se u nás ve 2. polovině 80. let dočkal specifické (sémantické) adaptace. Představitelé KSČ měli k reformnímu programu, importovanému sice přímo z Moskvy, ale vědomě inspirovanému pražským jarem, silně schizoidní poměr. 
 
 
Knihy podle abecedy
...ABCČDEÉFGHCHIÍJKLMNOPRŘSŠTUÚVWXYZŽ

Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
                                     

 

 Dále spolupracujeme s: