Ichiro Sueoka

Rok narození: 1965
Profese: Film Director
Země: Japonsko

Filmař a vysokoškolský pedagog. Studoval chemii na Tokijské vědecké univerzitě, ale od roku 1985 se věnuje filmu. Natočil na devadesát snímků, především na Super 8 a 16mm film. Často pracuje s archivními záběry, převážně rodinnými filmy, a jejich následnou montáží, či přímo fyzickými zásahy do filmového materiálu, jako např. ve filmech Nejednoznačný pohřeb nebo Pochodem vpřed. Další linií jeho tvorby jsou ironické koláže z fragmentů žánrových filmů v odkazu na klasická jména avantgardního filmu – například Flicker film, v němž se objevují Liz a Franky, je složen na základě partitury filmu Petera Kubelky Arnulf Rainer na NTSC. Žije v Tokiu, vede nejrůznější tvůrčí dílny a vyučuje na Aagaya College umění a designu.

Ichiro Sueoka


Filmy podle abecedy
...ABCČDĎEFGHCHIÍJKLMNOPRŘSŠTUÚVWYZŽ

Realizováno za podpory:                                                                                                                                 
          
                                          

 

 Dále spolupracujeme s: