Ne/Bezpečí ve světě médií

OBSAH CYKLU

Cyklus čtyř navazujících přednášek provázející studenty po neklidných vodách internetu. Studenti se učí rozeznávat poplašné zprávy, pokusy o manipulaci s fakty a další nástrahy. Začneme projekcí filmu Český sen - zdánlivým žertem, kterému před více než 15 lety naletěly tisíce zákazníků, toužící po nejlevnějším zboží v neexistujícím hypermarketu. Poté se budeme věnovat hoaxu - poplašným zprávám, dále manipulací ve zpravodajství a rozeznáváním "ohýbaných faktů". Na závěr se seznámíme se Surfařovým průvodcem po internetu, jak ho sestavili studenti Masarykovy Univerzity. 

 

FORMÁT

Čtyři navazující lekce pojaté jako diskuze nad zhlédnutým filmem (první lekce) a následně interaktivní rozbor elektronického obsahu - článků, videí a podobně (další lekce) povedou různí odborníci z oblastí nových médií.

NE/BEZPEČÍ VE SVĚTĚ MÉDIÍ

 

 * úroveň: pro střední školy a 8. a 9. třídy ZŠ

 * počet lekcí: 4

 * délka lekce: 120 minut

 * formát lekce: přednášky s ukázkami a interaktivním rozborem   

 

 

 

 

Tento cyklus pořádáme
ve spolupráci s o2.

1. lekce: Reklama jako nástroj, média jako prostředek

První lekce je zaměřená na vliv a nástroje reklamy se věnuje fenoménu marketingu a PR. Na příkladu českého dokumentu Český sen (2004) budou demonstrovány konkrétní způsoby a praktiky, kterými obchodníci primárně ovlivňují širokou veřejnost. Projekce nadčasového snímku přináší jedinečné podněty pro živou diskuzi tolik spojené s každodenní rutinou. Součástí lekce je také výklad o marketingových strategiích a možnostech využívání audiovizuálního média jako nástroje manipulace. 
Dokument velmi účinně demonstruje způsob práce s realitou a fikcí, zároveň vysvětluje základní pojmy související s danou problematikou. Získáte odpovědi například na otázky: Do jaké míry je možné a legální s lidmi ve jménu reklamy manipulovat? Co a kdy může přinést prozření z pastí marketingu? Proč si tvůrci snímku zvolili právě tuto cestu realizace?

 

 

 

 

 

2. lekce: HOAX

Co je to hoax? Jak ho rozeznáme? A jak na hoaxy reaguje naše myšlení, pokud nejsme připraveni?

Spoléhání se na intuici + myšlenková lenost + mediální negramotnost = problém

 

3. lekce: Manipulace a mediální gramotnost

Měli bychom vědět, že lidé nemají přirozenou tendenci hledat a ověřovat zdroje jednotlivých zpráv či informací, protože je to náročné jak duševně, tak časově. V nakládání s informacemi platí – tak jako všude jinde – zákon nejmenšího úsilí. Proto je potřebné nejen informace pasivně konzumovat, ale kriticky je umět zhodnotit. 

 

4. lekce: Zvol si info: Surfařův průvodce po internetu

Na poslední lekci nám studentská skupina Zvol si info představí různé druhy a cíle nástrah na internetu. Hoaxy, zprávy z dezinformačních webů, trollové, ...
každá z těchto hrozeb vzniká s jiným cílem a používá jinou taktiku. Naučme se jim bránit!

 

Lektoři


Mgr. Šimon Bauer, lektor, filmový a televizní teoretik. Je absolventem oboru Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury na Masarykově Univerzitě v Brně, dlouhodobě spolupracuje s MFDF Ji.hlava a od října 2014 řídí Centrum dokumentárního filmu. Zabývá se zejména výzkumem strategií programování Československé televize v jejích začátcích a distribučními vztahy mezi ČST a tehdejším Státním filmem. Toto téma zpracovává i ve svém textu v antologii Naplánovaná kinematografie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Nutil je spoluzakladatelem webu Manipulatori.cz, publicistického projektu zaměřeného na média, internetové hoaxy a konspirace. Dříve působil v Ekonomickém deníku, nyní si jeho texty můžete přečíst zde na osobním blogu, či v jiných internetových či tištěných médiích (Mediahub, FaktorS, Forum24 a další).Supported by:                                                                                                                                 
                    
                                          

In Cooperation with: