Hana Železná

Year of birth: 1978
Profession: Film Director, Film Producer
Country: Czech Republic

Hana Železná se zabývá filmem, videem a spojením videa s divadlem, hudbou a performancí. Studovala nejprve výtvarné umění na Fakultě výtvarných umění v Brně v ateliéru video u Petera Rónaie a Keiko Sei (2000-2002). Poté studovala na katedře dokumentární tvorbu FAMU (2002-2009) v různých tvůrčích dílnách (Růžičková, Janek, Třeštíková, Vachek). V roce 2009 absolvovala stáž v Sub-urban video lounge Rotterdam. Od ukončení studií pracuje jako autorka rozhlasového dokumentu v Českém rozhlase. Hlavním leitomotivem její práce je povrch médií, intermedialita a různé výtvarné vlastnosti nosičů obrazu. Přestože se pohybuje na různých médiích (film, video, animace…), vždy se významně zabývá výtvarnými vlastnostmi použitého nosiče obrazu. Oproti tomuto formálnímu aspektu staví většinou silně osobní témata (zkoumá například unikátní fotografie z rodinných archivů, které v průběhu natáčení zanikají). Její práce má chrakter mediálního výzkumu, obsahuje prvky narušování povrchu, rozpadu nosičů a ztrátu obrazu překopírováním. Na druhou její díla vedou spíše k intimnímu prožívání. Používá degradující mediální povrchy spíše jako součást širšího dramaturgického rámce, v němž se mísí osobní odkazy, formální postupy a specifické vlastnosti média. V některých pracech používá texy a textové koláže. Kromě filmů a videí určených pro projekci v kině spolupracuje na divadelních představeních (Ein stein, 2010), vytváří instalace (Inside the words, 2009), nebo vytváří projekce pro hudbu (Orlando, 2008). Její práce byly představeny mimo jiné na festivalech FF Cottbus (DE), Kurtz film fest Hamburg (DE), Kurzfilmatge Oberhausen (DE), Ilumination (FI), Short ends London (VB), Shadow fest (NL), Next Reel (USA) a Sub-urban video lounge, Rotterdam (NL). Zdroj: www.mediabaze.cz

Hana Železná

List of Films

TitleYear of releaseCountryPosition
My Vlasta2009Czech Republicdirector, writer
657 second2008Czech Republicdirector
I.2007Czech Republicdirector

Films in alphabetical order
...ÁABCČDEFGHCHIJKLMNOPQRSTUVWYZ

Supported by:                                                                                                                                 
                                     

 

 In Cooperation with: