14.12. Reklama jako nástroj, média jako prostředek

Anotace

Přednáška zaměřená na vliv a nástroje reklamy se věnuje fenoménu marketingu a PR. Na příkladu českého dokumentu Český sen (2004), budou demonstrovány konkrétní způsoby a praktiky, kterými primárně obchodníci ovlivňují širokou veřejnost. Projekce nadčasového snímku přináší jedinečné podněty pro živou diskuzi, tolik spojené s každodenní rutinou. Součastí lekce je také výklad o marketingových strategiích a možnostech využívání audiovizuálního média jako nástroje manipulace. 
Dokument velmi účinně demonstruje způsob práce s realitou a fikcí, zároveň vysvětluje základní pojmy související s danou problematikou. Získáte odpovědi na otázky jako například: Do jaké míry je možné a legální s lidmi ve jménu reklamy manipulovat? Co a kdy může přinést prozření z pastí marketingu? Proč si tvůrci snímku zvolili právě tuto cestu realizace?

 

Formát

Lekce je vedena jako přednáška a projekce vybraného filmu dokumenteristů Víta Klusáka a Filipa Remundy Český sen (90 minut) v celkovém časovém rozmezí cca 120 - 150 minut. Výuka je otevřena diskuzi a debatováním nad podněty z řad posluchačů.

 

Lektor

Mgr. Šimon Bauer (ředitel CDF, filmový a televizní teoretik)

 

Termíny:

10:00 - 12:30

 

 

VSTUPNÉ:

studenti - 25 Kč

senioři - 30 Kč

veřejnost - 40 Kčback to list

Supported by:                                                                                                                                 
                                     

 

 In Cooperation with: