23.04. NOVÁ ÉRA Ivo Bystřičana / 20:00 / ONLINE
Host: Marie Šabacká

Čtvrtek 23. dubna 2020, 20:00, akce proběhne online

Mechanismy dosavadního světa poodhalují čím dál více svých slabých stránek a dysfunkcí. Je zřejmé, že éra průmyslové modernity se definitivně nachýlila svému konci a vplouváme do jiné, pro kterou nemáme zastřešující pojmenování. Nevíme totiž, co bude jejím vůdčím principem. Nová éra nevzniká nezávisle na nás, ale jsme jejími spoluautory a spolutvůrci. Na cestě do budoucnosti spolu promýšlejme, jak bychom naše možnosti, kapacity, hodnoty a příležitosti mohli proměnit v jednotlivých oblastech a sektorech, jak na lokální, tak globální úrovni. Spolu s našimi hosty se budeme v jednotlivých rozhovorech zabývat tím, co, jak a proč proměnit na poli technologií, ekonomiky, životního prostředí, politiky, vztahů či vědy.

Na hraně možného

Marie Šabacká je polární ekoložka, která důvěrně zná každodenní život ledovců. Ví, co o světě vypovídá, když se ledovcům příliš nedaří zůstat sama sebou. Pakliže bude novou éru doprovázet klimatická krize, budeme s významnou výzkumnicí na základě jejích mnoholetých výzkumů ledovců po celém světě hledat způsoby, jak se ke klimatu postavit a co a jak můžeme změnit na poli společnosti, technologií a vědy, abychom se nakonec nerozpustili i my.

Akce bude probíhat online přes službu Zoom.

Zde najdete návod, jak ji použít.

 

 

Host: Marie Šabacká

Polární ekoložka a mikrobioložka, která pravidelně zkoumá polární ekosystémy na Špicberkách a zaměřila se také na problematiku tropických ledovců v Africe. Působí v Centru polární ekologie Jihočeské univerzity a doktorát dělala u proslulého polárního vědce Johna Priscu na Montana University ve Spojených státech.Registrejte se na akci

 

Ivo Bystřičan

Filmový dokumentarista zabývající se společenskými tématy současného světa. Věnuje se režii, scenáristice a dramaturgii. Věnuje se nezávislé tvorbě, spolupracuje s Českou televizí, lektoruje workshopy My Street Films. Je spolutvůrcem podcastové série Screenshot Inspiračního fóra a autorem projektu Ekostory.cz.

back to list

Supported by:                                                                                                                                 
                                     

 

 In Cooperation with: