21.03. Metody v dokumentárním filmu 3

Středa 21. března 2018, 8:00 - 10:45 sál Edison kina Dukla

Lekce 3 - Inscenování v dokumentárním filmu

Během třetí lekce se společně s lektorkou Andreou Slovákovou zaměříme na různé podoby inscenování v dokumentárním filmu.
Inscenování může mít podobu dílčích zásahů režiséra do natáčených situací, avšak může také na základě důkladného výzkumu vytvářet scénář, ztvárňovaný reálnými postavami či dokonce herci (žánr dokudrama).
I tentokrát si zpočátku přednášky promítneme film, konkrétně Jak se vaří dějiny slovenského režiséra Petera Kerekese, který vychází z obsáhlého výzkumu a ukazuje přístup s transparentními zásahy režiséra do instalace scén a situací, v nichž však vystupují autentické postavy a děj je podmíněn věcnou přesností. Analyzovaný film nám následně připraví pole k širší diskusi nad tvůrčími postupy.

Doporučené filmy a knihy k tématu naleznete zde.

 

Těšíme se na Vás!

 

Vzdělávací lekce jsou v případě nenaplněné kapacity sálu přístupné široké veřejnosti.

VSTUPNÉ

studenti - 35 Kč

senioři - 40 Kč

veřejnost - 50 Kčback to list

Supported by:                                                                                                                                 
                    
                                          

In Cooperation with: