15.02. Fotka, reklama, manipulace

Čtvrtek 15. února 2018, 12:45 - 14:20 sál Edison kina Dukla

Svět kolem nás je tvořený obrazy... A tyto všudypřítomné obrazy s námi komunikují a my je nejenom vidíme, ale také „posloucháme“.
Společně s lektorkou Andreou Průchovou prozkoumáme svět obrazů, které vznikly s cílem s námi zřetelně a účinně komunikovat myšlenky svých tvůrců a jejich pohled na svět – svět novinářské fotografie a televizní reklamy.

Zpočátku rozebereme příklady analogové a digitální fotografie, která může fungovat jako důkaz pravdivého zachycení reality, ale stejně dobře může s touto realitou efektivně manipulovat.
A následně se naučíme analyzovat prvky komunikace obsažené v televizní reklamě. Ukážeme si, že nás náš první pohled někdy může klamat a že za zdánlivě nenápadnými znaky se může skrývat další význam.

Formát

Lekce je vedena formou přednášky proložené dvěma workshopy. V první části se studenti seznamují s tématem manipulace fotografií a ve skupinách pracují se vztahem obrazu a textu na příkladu fotografií novinářských. V druhé části si žáci prostřednictvím lektora osvojují základy sémiotické analýzy reklamních sdělení.

 

Těšíme se na Vás!

 

Vzdělávací lekce jsou v případě nenaplněné kapacity sálu přístupné široké veřejnosti.

VSTUPNÉ

studenti - 35 Kč

senioři - 40 Kč

veřejnost - 50 KčDates:
12:45 - 14:20free places: 15make a reservation for :
Would you like to provide us additional information?
Please use the comment field.


back to list

Supported by:                                                                                                                                 
                       

In Cooperation with: