30.11. Diskuse a promítání filmu o rodině

10:00

sál Edison kino Dukla Jihlava

Film je mimořádnou příležitostí pro reflexi změn v životním stylu i přístupu k manželství práci a výchově dětí v současnosti. Rozdílů, které jsou markantní i mezi generací rodičů a dětí.  V Centru dokumentárního filmu bude tentokrát film využit pro odbornou diskusi lidí, jejichž denním chlebem je pomoc rodinám v životních krizích. Na pozadí shlédnutého příběhu této rodiny, budou společně zkoumat otázky, jak moje vlastní primární rodina, její sdílené hodnoty a vztahy ovlivnily můj základní životní postoj. Jak se tento životní postoj odráží v mé práci a v přístupu ke klientům. Jak a zda-li může vnější pomoc různých institucí přispět k rodinné soudržnosti ve prospěch všech zúčasněných, se zvláštním zřetelem na zdravý vývoj dětí.

Rezervaci na večer lze provést na této stránce, na emailu

cdf@c-d-f.cz nebo na telefonním čísle 774 101 686.back to list

Supported by:                                                                                                                                 
    

In Cooperation with: