Rozbor filmu

Author: Radomír D. Kokeš
Original title: Rozbor filmu
Language: Czech
Year of publication: 2015
Publishing details: 1. vydání
Publisher: Masarykova univerzita
Number of pages: 264
ISBN: 978-80-210-7756-0
CDF cataloguing: 791.4 Film theory and criticism
Call number: DO/791.4/906/KOK
Subject headings: analýzy; rozbory; filmová teorie

Proč se vlastně zabývat analýzou filmu? Tato kniha vychází z předpokladu, že schopnost porozumět filmové výstavbě zásadně posiluje i každodenní diváckou zkušenost. Cílem Rozboru filmu přitom není na zvídavé analytické otázky jen odpovídat, ale naučit se je i klást. Názornost výkladu posilují stovky konkrétních příkladů i řada zevrubnějších rozborů známých i méně známých filmových děl. Díky srozumitelnosti a zároveň komplexnosti je kniha určena širokému okruhu čtenářů: od milovníků kinematografie přes začínající filmaře až k uchazečům o studium uměnovědných oborů a filmových studií. Zdroj: kosmas.czRozbor filmu


Reservation:
You need to be signed in to make a reservation of books. If you don't have an account please register.
Books in alphabetical order
...ABCČDEÉFGHCHIÍJKLMNOPRŘSŠTUÚVWXYZŽ

Supported by:                                                                                                                                 
                    
                                          

In Cooperation with: