Miloš Havel. Český filmový magnát

Author: Krystyna Wanatowiczová
Language: Czech
Year of publication: 2013
Publisher: Knihovna Václava Havla
ISBN: 9788087490181
CDF cataloguing: 929 Biographies, memoirs, interviews, diaries of filmmakers
Call number: 929/67/WAN
Subject headings: Havel, Miloš; Podnikatelé; Česko; 20. stol.; Filmoví producenti; Emigranti; Československo; biografie

Vybudoval barrandovské ateliéry a v jeho společnosti Lucernafilm vznikly filmy jako Kristian, Noční motýl nebo Babička. Po válce však byl slavný strýc exprezidenta Havla byl zatracen, podobně jako jeho nejlepší přítelkyně Lída Baarová a Adina Mandlová. Kniha vychází z dosud nepublikovaných informací z rodinného archivu Havlových a německého Bundesarchivu, dokumentů StB a vzpomínek pamětníků. Obsahuje též unikátní fotografie a úryvky z návštěvních knih producentovy barrandovské vily a sídla Havlov. Ivan Havel v předmluvě knihu charakterizoval těmito slovy: „Vznikla kniha, která je současně dokumentem, historickou monogra?í a strhujícím životopisným románem. Říkám-li román, nemíním tím ?kce: z toho mála, u čeho byl, mohu potvrdit věcnou pravdivost výkladu a nemám problém tuto jistotu rozšířit na vše ostatní. Dokumentární spolehlivost je ohromná věc, ale to, co na nás z knihy dýchne je v...

Miloš Havel. Český filmový magnát


Reservation:
You need to be signed in to make a reservation of books. If you don't have an account please register.
Books in alphabetical order
...ABCČDEÉFGHCHIÍJKLMNOPRŘSŠTUÚVWXYZŽ

Supported by:                                                                                                                                 
                    
                                          

In Cooperation with: