Starci na chmelu. Scénář 1. českého muzikálu

Author: Vratislav Blažek
Language: Czech
Year of publication: 1965
Publisher: Nakladatelství politické literatury v Praze
CDF cataloguing: 791c Czech/Chechoslovak cinema
Call number: 791c/224/BLA
Subject headings: Czechoslovak cinema; scénáře; muzikál

Za´beˇry z filmu ilustrovany´ sce´na´rˇ prvni´ho cˇeske´ho muzika´lu, ktery´ zobrazeni´m jednoho u´seku zˇivota nasˇi´ dnesˇni´ mla´dezˇe vyvolal u diva´ku° mimorˇa´dnou pozornost a nadsˇeni´.

Starci na chmelu. Scénář 1. českého muzikálu


Reservation:
You need to be signed in to make a reservation of books. If you don't have an account please register.
Books in alphabetical order
...ABCČDEÉFGHCHIÍJKLMNOPRŘSŠTUÚVWXYZŽ

Supported by:                                                                                                                                 
                    
                                          

In Cooperation with: