Slovník zahraničních filmových herců konce 20. století A-K

Author: Miloš Fikejz
Language: Czech
Year of publication: 2002
Publisher: Volvox Globator
ISBN: 807207489X
CDF cataloguing: 03 Encyclopaedias, dictionaries, listings
Call number: 03/205/FIK
Subject headings: filmoví herci; 20. stol.

Rozsáhlá dvousvazková publikace podává v 1 200 biofilmografických heslech vyčerpávající přehled o životě a díle významných herců a hereček řady národních kinematografií celého světa (vyjma herců českých) se zvláštním zřetelem na jejich význam v kontextu celosvětového vývoje filmu. Slovník zahrnuje ty osobnosti, které aktivně tvořily na přelomu 80. a 90. let bez ohledu na jejich věk. Profil každé osobnosti tvoří faktograficky zhuštěné životopisné údaje s přihlédnutím k uměleckým úspěchům včetně ocenění (Oscary, Césary, Zlaté glóby, festivalové ceny a další) na divadle, ve filmu i v jiných tvůrčích oblastech, portrétní fotografie, filmografie a odkazy na články v českém tisku.Přestože je slovník koncipován především jako aréna pro herce mladší a střední generace, autor neopomenul zařadit také doyeny světového filmu, jako Marlona Branda, Sidneyho Poitiera, Gregoryho Pecka, Jeanne Moreauo...

Slovník zahraničních filmových herců konce 20. století A-K


Reservation:
You need to be signed in to make a reservation of books. If you don't have an account please register.
Books in alphabetical order
...ABCČDEÉFGHCHIÍJKLMNOPRŘSŠTUÚVWXYZŽ

Supported by:                                                                                                                                 
                    
                                          

In Cooperation with: