Kino Ikon 2/15

Original title: Kino Ikon 2/15
Language: Slovak
Year of publication: 2015
Publisher: Slovenský filmový ústav, Asociace slovenských filmových klubů
ISBN: 1335-1893
CDF cataloguing: P Periodicals
Call number: P/1494
Subject headings: Filmy

V rubrike STUDIUM ostáva naďalej otvorená kľúčová téma slovenskej kinematografie: druhá svetová vojna a Povstanie. Posledná, štvrtá časť štúdie s touto tematikou v rámci non-fiction produkcie rokov 1945 – 1989 sa venuje filmom o umení a umelcoch, ktorí sa venovali SNP. Prvú TÉMU čísla tvorí rozsiahla kritická rekapitulácia domácej filmovej produkcie za rok 2014. Jednotlivé príspevky v konštelácii referát a ko-referát – venované množstvu a najmä kvalite ročnej „úrody“ hraných, dokumentárnych a animovaných filmov – zazneli na úvod verejných diskusií, ktoré sa uskutočnili ako sprievodný program prehliadky Týždeň slovenského filmu (apríl 2015). V druhej TÉME pripravila hosťujúca editorka Eva Šošková (FTF VŠMU) súbor textov o súčasnom animovanom filme. Vybraní autori sa venujú tak mysleniu o fenoménoch histórie a súčasnosti slovenského animovaného filmu (Šošková, Krišková, Uhrinová), napr. tradícii rozprávok alebo edukatívnej funkcii animovaných filmov pre deti, ako aj vybraným prípadovým štúdiám filmov i autorov (Zbojník Jurko, tWINs, Lokalfilmis, profil W. Borowczyka, Herečka tisícročia). V rubrike ROZHOVORY nadviaže číslo na druhú a hlavnú tému čísla rozhovorom Evy Šoškovej s jedným z najznámejších kolibským vedúcich produkcie krátkych a animovaných filmov Pavlom Forischom. V extra rubrike VLAK ZVANÝ FILM, prítomnej len v tomto ročníku časopisu Kino-Ikon (v súvislosti s rovnomennou, celoročnou filmovou prehliadkou v Kine Lumière) číslo uvedie dvojdotyk textov Rudolfa Urca o slovenských krátkych a animovaných filmoch venovaných vlakom. Samostatne bude rubriku DVOJDOTYK reprezentovať aj reflexia filmu Ivana Ostrochovského Koza v podaní Pavla Branka a Petra Michaloviča. V súbore literárnych a filmových REFLEXIÍ sa číslo bude venovať novým knihám nielen o filme (Naše filmové storočie, Audiokultura). 

Zdroj: asfk.skKino Ikon 2/15


Reservation:
You need to be signed in to make a reservation of books. If you don't have an account please register.
Books in alphabetical order
...ABCČDEÉFGHCHIÍJKLMNOPRŘSŠTUÚVWXYZŽ

Supported by:                                                                                                                                 
                    
                                          

In Cooperation with: