Kino Ikon 2/12

Original title: Kino Ikon 2/12
Language: Slovak
Year of publication: 2012
Publisher: Asociace slovenských filmových klubů, Slovenský filmový ústav
Number of pages: 227
ISBN: 1335-1893
CDF cataloguing: P Periodicals
Call number: P/1488
Subject headings: Filmy

Číslo otvára trojica rozsiahlych štúdií. V prvej sa Petra Hanáková venuje jednej z málo známych postáv slovenskej filmovej tvorby a výroby z obdobia vojnových 40. rokov Pavla Čambalu. Na jej portrét málo známeho hýbateľa slovenského filmovníctva nadväzuje štúdia Márie Ferenčuhovej zameraná na rétoriku a poetiku slovenských non-fiction filmov z produkcie Školfilmu a Nástupu. Viac na tému čísla (čs. nová vlna) už nadväzuje štúdia Milana Klepikova z NFA odkrývajúca pozadie vzťahu tvorcov francúzskej novej vlny k predchádzajúcej cinéma de qualité. V hlavnej téme sa číslo venuje čs. kinematografii 60. rokov – českým pohľadom sú sledované slovenské filmy a naopak. Impulzom k téme bolo okrem iného aj minuloročné pripomínanie 50. rokov vzniku kľúčových diel čs. filmovej novej vlny. V súbore textov, pod dohľadom editora témy Petra Michaloviča, pritom pôjde o nové pohľady na vybrané diela susednej novej vlny. Okrem toho by sa súčasťou čísla mali stať aj ďalšie články a reflexie mimo tému čísla (napr. analýza Abuladzeho Pokánia), prípadne recenzie vybraných knižných (Dejiny filmovej hudby) i filmových titulov (vybrané filmy slovenskej produkcie). Kino-Ikon opäť doplní aj číslo časopisu FRAME – rovnako zamerané na analýzy u nás najmenej známych filmov novej vlny 60. rokov.

Zdroj: asfk.skKino Ikon 2/12


Reservation:
You need to be signed in to make a reservation of books. If you don't have an account please register.
Books in alphabetical order
...ABCČDEÉFGHCHIÍJKLMNOPRŘSŠTUÚVWXYZŽ

Supported by:                                                                                                                                 
                    
                                          

In Cooperation with: