Sborník DO VI / 2008

Author: Bill Nichols, Mike Hoolboom, Václav Šmidrkal, Petr Szczepanik, etc.
Language: English, Czech
Year of publication: 2008
Publisher: JSAF, MFDF Jihlava
Number of pages: 206
ISBN: 9788087150047
CDF cataloguing: 791.229 Documentary film and its author
Call number: DO/791.229/1374/SB6
Subject headings: dokumentární film; Experimentální film; Wiseman, Frederick; Cinema of USA; feminismus; Armádní film; avantgarda; eseje

Hraniční oblasti dokumentárního filmu byly pro jihlavský festival vždy důležitým průzkumným polem. Od roku 2003 vznikla pro hybridní podoby dokumentu samostatná sekce Fascinace. Průhledem konceptu modernity a postprodukce se na tyto filmy podíval i sborník DO. Průhlednou bytostí je americký dokumentarista a významný představitel direct cinema Frederick Wiseman, který během čtyř desetiletí téměř k dokonalosti propracoval observační metodu a práci se střihem, jímž do nezúčastněných sekvencí vnáší kritiku a ironii. Texty o jeho tvorbě doplňují jeho vlastní úvahy o střihu. Promýšlí, jak jedenapůlhodinovou scénu vyprávět v několika minutách nebo jak zvolit pro každý film k němu vhodný typ střihu. Kapitola k sekci Od feminismů k maskulinitě a prostory mezi uvádí reflexi tvorby Yvonne Rainerové či Carolee Schneemannové i užitečný text definující filmové žánry z těchto meziprostorů. V sešitě Teorie je umístěn pohled na vztah města a filmu, dále překlad první části klíčového textu v teorii dokumentu – dokumentárních modů reprezentace podle amerického teoretika Billa Nicholse a představení kognitivní analýzy ve vztahu k avantgardním filmům. V Anglickém sešitě uvádíme zahraničním čtenářům některé důležité texty o české dokumentární krajině.

str. 7   Úvod
PRŮHLEDNÁ BYTOST FREDERICK WISEMAN
str. 11 Mezi neutralitou a angažovaností / Pavel Bednařík;
str. 21 Dokumentární filmy Freda Wisemana: Teorie a stavba / Bill Nichols;
str. 33 Wisemanův exkurz za hranice USA / Matěj Dostálek;
str. 37 Střih jako čtyřsměrná konverzace / Frederick Wiseman;
str.43  Radost střihačské práce / Frederick Wiseman;
FASCINACE / EXPERIMENTÁLNÍ DOKUMENT
str. 47 Čas pro postprodukci / Kamila Boháčková;
str. 51 Midden Davida Dinnella / Mike Hoolboom;
K FEMINISTICKÉMU DOKUMENTU
str. 55 Americký experimentální ženský film / E. Ann Kaplanová;
str. 67 Realistická debata ve feministickém dokumentu / E. Ann Kaplanová;
str. 83 Carolee Schneemannová / Ruby Richová;
str. 95 Dokumentární film / Richard C. Bartone;
ČESKOSLOVENSKÝ ARMÁDNÍ FILM
str. 107 Umělecká kinematografie a vojenství / Alice Lovejoy;
str. 113 Filmy v uniformě / Václav Šmidrkal;
str. 119 K možnostem estetické a umělecké hodnoty vojenských filmů / Michal Bregant;
TEORIE
str. 127 Dokumentární mody reprezentace / Bill Nichols;
str. 139 Ruttmannův Berlín: Natáčení v „prázdném prostoru“? / Martin Gaughan;
str. 151 Je kognitivní přístup k avantgardnímu filmu nevhodný? / James Peterson;
VÝCHODNÍ STŘÍBRO
str. 161 MAAT / Viktor Kosakovský, Viktorie Belopolská;
str. 169 Hello place, hello komplexity / Annett Buschová;
ANGLICKÝ SEŠIT
str. 177 On Art Cinema and the Military / Alice Lovejoy;
str. 185 I don’t even want to say it – interview with Karel Vachek / P. Kubica, M. Hovorka, A. Slováková
str. 193 Official Documents Can Tell Lies Just Like People Do – interview with Lukáš Přibyl / Andrea Slováková
str. 199  The film avant-garde in the service of industry and trade / Petr Szczepanik;
str. 205 Resumé.

Zdroj: dokument-festival.czSborník DO VI / 2008


Reservation:
You need to be signed in to make a reservation of books. If you don't have an account please register.
Books in alphabetical order
...ABCČDEÉFGHCHIÍJKLMNOPRŘSŠTUÚVWXYZŽ

Supported by:                                                                                                                                 
                    
                                          

In Cooperation with: